Veidekke förvärvar 80 000 kvm i Solna

Veidekke förvärvar 80 000 kvm i Solna

08.02.2018 - 06:30

Veidekke förvärvar mark om 80 000 kvm för kontor, bostäder och lokaler av Solna Stad och blir först ut i utvecklingen av den nya Solnavägen. Satsningen, som är den första etappen i Solna stads vision för området, betyder att Veidekke tar ett första steg in på marknaden för kommersiell fastighetsutveckling.

Arbetet längs Solnavägen ska påbörjas 2020 och omfattar 23 000 kvm Well-certifierat kontor, 4 000 kvm lokaler och tre bostadskvarter om totalt 52 000 kvm. Projektet uppförs i direkt anslutning till den nya tunnelbanestationen Hagalund, som ligger längs den gula linjen som förbinder T-Centralen med Arenastaden.

-Vi har haft en väldigt bra dialog med Solna Stad och är glada över förtroendet och över att stanna kvar i kommunen, som har bra infrastruktur och en spännande framtidsvision, säger Per-Martin Eriksson, VD för Veidekke Bostad, som är avtalstecknande part.

Kontorsdelen ska vara slutförd 2022 och den första etappen bostäder ska vara inflyttningsklara 2024, då även tunnelbanan invigs.

JUVELEN_AXO DAG_Bilaga1.jpg

För Veidekke betyder projektet, som tagits fram i samarbete med koncernbolaget BSK Arkitekter, att företaget flyttar sitt Sverigekontor från Solna Business Park till Solnavägen.

-Projektet kommer att beröra alla verksamhetsgrenar: anläggning, entreprenad och bostadsutveckling. Vi har stark förmåga att utföra allt i egen regi och ser fram emot att göra nya insteg på marknaden för kommersiella fastigheter, säger Veidekke Sveriges VD Jimmy Bengtsson.

En film om projektet hittar du här.

Blodmåne_Atrium_01_Bilaga 2.jpg


För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Bengtsson, VD, Veidekke Sverige, 070-537 91 10
Per-Martin Eriksson, VD, Veidekke Bostad, 070-598 56 51
Jonas Engelblom, kommunikationschef, Veidekke Bostad, 070-222 92 23