Veidekke på topplista över världens ledande företag inom klimatarbete

Veidekke på topplista över världens ledande företag inom klimatarbete

04.02.2019 - 10:53

Veidekke får högsta betyg i den globala Climate A List som sammanställs av den internationella, icke-vinstdrivande organisationen CDP, tidigare Carbon Disclosure Project. Veidekke placerar sig bland de översta 2 procenten av de ca 7000 företag runt om i världen som ingår i rankningen.

Climate A List har till syfte att understryka den viktiga roll som företag har för att samhället ska klara sina klimatmål. CDP tog fram listan på uppdrag av institutionella investerare, som alla vill ha inblick i hur förberedda företagen är att hantera de utmaningar som klimatförändringarna ställer. Listan är baserad på företagens prestation inom fyra områden: information, medvetenhet, ledning och ledarskap.

Läs mer om utnämningen