Ny rapport: ”De borgerliga partiernas bostadspolitik saknar en tydlig liberal idé”

Ny rapport: ”De borgerliga partiernas bostadspolitik saknar en tydlig liberal idé”

06.03.2019 - 07:00

De borgerliga partiernas bostadspolitik saknar en tydlig liberal idé. Det menar Linda Jonsson, moderat debattör, som till vardags arbetar som analytiker på Veidekke.

I en ny rapport Från folkhem till drömhem – tid för en liberal bostadsidé som lanseras vid ett seminarium i Stockholm idag kritiserar hon de borgerliga partierna för sviktande ideologisk kompass och bristande initiativförmåga.

exfhf29y1kir03p4q9l7.jpg 

Linda Jonsson pekar på sex politiska områden där de borgerliga partierna har gjort eller fortfarande gör fel; förändringen av fastighetsskatten, bristen på motstånd mot hyressättningssystemet, accepterandet av kreditrestriktioner, fixeringen vid ”billiga” hyresrätter, övertron på regelförenklingar samt avsaknaden av behovsprövad politik.

I sin rapport skriver Linda att en liberal bostadspolitik bör ha individen och ägandet i fokus och konstaterar att de borgerliga partiernas politik gått i motsatt riktning.

- Under en lång tid har de borgerliga partierna bidragit till införandet av kreditrestriktioner som gör det svårare för människor som vill köpa sin första bostad. Restriktionerna motiveras av samhällsekonomiska risker men de som får betala försäkringspremien är de individer som står utanför bostadsmarknaden, menar Linda Jonsson.

Linda Jonsson menar att det är dags för de borgerliga partierna att våga sticka ut hakan.

- Problemen på bostadsmarknaden är så pass omfattande att det inte längre räcker med att vifta med okontroversiella förslag som regelförenklingar. Det hjälper inte bostadsmarknadens mest utsatta.

ny rapport

För mer information:

Linda Jonsson, analytiker Veidekke Sverige och moderat debattör, 070-561 21 47 eller linda.jonsson@veidekke.se

Läs rapporten:

Från folkhem till drömhem – tid för en liberal bostadsidé

Läs mer om seminariet:

https://veidekke.confetti.events/fran-folkhem-till-dromhem