Reportage

Visar reportage för

Upprop mot skattefusket, för en sund konkurrens i byggbranschen

Sverige har de senaste åren byggt bostäder och infrastruktur i sällan skådad takt. Flera undersökningar visar samtidigt på en oroväckande utveckling när det gäller hur det byggs. Vi behöver förstärka samverkan för att få bukt med svarta löner, skatteundandragande och lönedumpning. Vi gör det genom ett branschöverskridande initiativ i syfte att bland annat bankerna ska öka kraven på byggbolag vid beslut om finansiering av nybyggnation, skriver företrädare för byggbranschen och SBAB.

Satsning på trähus - för klimatet, hälsan och arbetsmiljön

Kan byggbolag rädda världen genom att vara klimatsmarta? Vi tror det. Veidekke har antagit en miljöpolicy som säger att vi ska vara bäst på miljö i praktiken. Det innebär att vi har ett stort ansvar att bygga bostäder på ett så miljösmart sätt som möjligt. Under de senaste åren har vi därför genomfört ett omfattande arbete för att stärka vårt miljöarbete och satsningen på trähus är ett tydligt exempel på det.

CEEQUAL: Ännu ett bevis för hållbara projekt

Ett av de nyare miljöcertifieringssystem som Veidekke använder sig av är CEEQUAL. Det är ursprungligen ett engelskt system för miljöbedömning och betygssättning av infrastrukturprojekt som syftar till ökad hållbarhet.

Svanen förverkligar miljömål

De flesta, 97 procent av oss, vet att Svanen står för bra miljöval. Precis som att diskmedel, hushålls-papper och batterier kan vara miljövänliga så kan även bostäder vara schyssta mot sin omgivning och märkas enligt Svanen

God produktion är säker produktion

På Veidekke ska alla bidra. Men aldrig med sitt liv eller sin hälsa. Därför är arbetet med hälsa, arbetsmiljö och säkerhet (HMS) ett av verksamhetens fundament.

Växtplats Rosengård

I ett tidigare övergivet herrgårdsliknande hus, Botildenborg, granne med bostadsområdet Rosengård i Malmö, har en magisk oas växt fram. Här verkar stiftelsen Botildenborg för att främja ett inkluderande samhälle, värna om ungas möjligheter till en social hållbar framtid och motverka antisemitism och rasism. Värderingar som är lika självklara för oss på Veidekke.

FN:s globala mål – och dess betydelse för Veidekke

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är utgångspunkten för insatser och åtgärder som ska göra Veidekke ledande i branschen inom hållbarhet. År 2025 ska Veidekke kunna ”bocka av” insatser och märkbar effekt inom alla 17 mål.

Flykten som ledde till Sverige och Veidekke

Det krävs mod, en stark vilja och ett företag som litar på människor och som välkomnar mångfald och jämställdhet.

Med involvering står du aldrig still

Maria Olander, arbetsledare på projekt Flatås Park i Göteborg, konstaterar att involvering både motiverar och utvecklar dig själv och dem du jobbar med.

Uppskattat frukostmöte om kränkande särbehandling

Nolltolerans mot kränkande särbehandling och en självklar ambition att få de kvinnor som arbetar inom företaget att verkligen trivas – och på så sätt attrahera fler. Det är några första steg i arbetet med att göra Veidekke till Sveriges mest jämställda byggföretag. - Vi ska ha samma tydlighet vad gäller nolltolerans mot kränkande särbehandling som vi har när det gäller säkerhetsfrågor och underentreprenörer i två led, sa Jimmy Bengtsson under ett frukostmöte på temat som Veidekke bjudit in till.