Visualisering är involvering

Visualisering är involvering

08.04.2016 - 11:22

På vårt projekt Brf Hovås Park, vår första etapp i Nya Hovås, söder om Göteborg har man satsat ordentligt på tydlig och lättillgänglig information. Det har ökat engagemanget och förståelsen samt bidragit till ett smärtfritt samarbete mellan alla på projektet.

 

Syftet med visualisering är att enkelt ge rätt information, i rätt mängd och till rätt målgrupp. Alla ska kunna se hur projektet ligger till och förstå vad olika beslut grundar sig på för att kunna agera på rätt sätt. En bra visualisering gör det möjligt för alla att också känna sig delaktiga. På det viset har varje enskild medarbetare också större möjlighet att agera proaktivt när avvikelser uppstår, vilket innebär att förseningar och produktionsstopp kan undvikas.

Brf Hovås Park genomsyras av ordning och reda och en glad och trivsam stämning. Varje måndag efter frukost har man Involveringsmöte ståendes i Involveringsrummet. Vid Involveringsstartmötet hade man en projektgenomgång där man gick igenom ritningar men även HMS-hjulet. Efter mötet gick man tillsammans för att äta en bit mat och bowla.

Informationstavlorna fyller en stor funktion när det kommer nya medarbetare till arbetsplatsen. Det blir då lättare för dem att hitta information och bli uppdaterade på vad som händer i projektet. Det är också bra för genomgång av skyddsronder etc.

Visualisering är ett kraftfullt verktyg för att öka engagemang och förståelse för projektet och planeringsarbetet. Visualisering är det snabbaste sättet att förmedla information till en grupp av individer – alla får samma information samtidigt!

Följande information uppdateras och visualisera löpande:

  • Gruppavtal
  • Målbild
  • Tidplaner - Huvudtidplan, Produktionstidplan, Rullande tidplan, Veckotidplan
  • Leveranstidplan
  • PPU (Procent Plan Utfört)
  • APD-plan (arbetsplatsdisposition)
  • Knäckfrågor
  • HMS
  • Ekonomi
  • Ritningar

Projektfakta:

Vad: 68 st lägenheter, 1:or -5:or

Var: Billdalsvägen, Hovås

Byggherre: Veidekke Bostad AB

Arkitekt/konsult: Semrén+Månsson

Färdigställt: Hösten 2017

Vill du prata med oss om detta?

Thomas Gardell

Involveringsansvarig, Veidekke i Sverige , Solna

T: +46 733559959

thomas.gardell@veidekke.se