”Försöker skapa ett involverande ledarskap”

”Försöker skapa ett involverande ledarskap”

28.04.2016 - 10:19

Emile Hamon, ansvarig för strategi och verksamhetsutveckling för Veidekke Bygg, är en av fyra kandidater till Guldhuset 2016. En utmärkelse för ledare inom samhällbyggnadssektorn som delas ut av CMB i samarbete med tidningen Byggindustrin, Byggherrarna, Fastighetsägarna, Svenska Teknik- och Designföretagen och Sveriges Byggindustrier.

Ödmjuk och entusiastisk är två ord som återkommer när chefer och medarbetare ska beskriva Emile Hamon. Han brinner för att utveckla branschens arbetsprocesser och att få företagets medarbetare med sig på den resan.

Hela artikeln kan läsas här: ”Försöker skapa ett involverande ledarskap”

Vill du prata med oss om detta?

Emile Hamon

Chef Verksamhetsutveckling, Veidekke Sverige , Lund

T: +46 76 805 86 45

emile.hamon@veidekke.se