Snart flyttar banken in i Pyramiden

Snart flyttar banken in i Pyramiden

03.10.2016 - 10:31

Framtiden ligger i Solna. Precis bredvid Mall of Scandinavia byggs nu SEB:s nya kontor, kvarteret Pyramiden. Det är ett imponerande samarbete mellan flera olika aktörer som gjorts möjligt tack vare ett engagerat teamwork.

Av: Emilia Molin Foto: Brendan Austin

Pyramiden är det största kontorsbygget i Stockholm sedan 1972, då Garnisonen uppe på Karlavägen stod klart. Garnisonen var på sin tid så gigantiskt att man var tvungen att uppfinna flextiden för att undvika kollaps i Karlaplans tunnelbanestation. De 4 600 personer som jobbade i Garnisonen och på Sveriges Radio kunde helt enkelt inte ta sig till och från jobbet samtidigt.

I kvarteret Pyramiden, SEB:s nya kontor i Arenastaden, kommer man inte ha samma problem. Här kommer de 4 500 medarbetarna kunna ta sig till jobbet på många olika sätt. Kommunikationerna till Solna är redan goda, i framtiden kommer tunnelbanans nya linje gå här och dessutom har man byggt ett stort cykelgarage.

30062016 ansa0021.jpg 

Det finns många imponerande siffror när det kommer till kvarteret Pyramiden. Vi kan börja med dem som rör själva tidplanen och bygget. I oktober 2014 påbörjades projekteringen. Från april 2015 skedde stommontaget. Sedan dess, på bara ett år, har en stor del av projektet utförts. Om ytterligare ett år, i maj 2017, är det redan inflytt på 60 %. Resten sker i maj 2018. Då kommer SEB lämna sina kontor i Rissne och på Sveavägen och istället flytta in här, på 97 000 imponerande kvadratmeter. Koncernledningen kommer sitta kvar i Kungsträdgården, men antagligen kommer de snegla lite avundsjukt på kollegorna som får arbeta i ett av Europas modernaste kontorskomplex. Och konferensrum lär det inte heller bli trångt om. Hela 600 stycken produceras.

30062016 ansa0022.jpg 

50 på kontoret, 500 på bygget. Chef för hela det gigantiska bygget är projektdirektör Arne Svensson på Arcona. Arne har en lång erfarenhet i branschen. Innan han kom till Arcona 2010 var han på Skanska och ansvarade bland annat för ombyggnationen av Skärholmens Centrum.

– Den erfarenheten har hjälpt mig mycket i min roll här, säger Arne och lutar sig tillbaka i fåtöljen uppe på projektkontoret. Utanför fönstret skiner solen. Det är en av de första riktigt varma dagarna i maj. På kontoret, där 50 personer arbetar, råder det febril aktivitet och god stämning. Avlägset hörs ljud från bygget, där cirka 500 man är i full gång.

– Det har funnits två stora utmaningar i det här projektet: tid och kommunikation, säger Arne. Han förklarar vidare: när det kommer till tid har det handlat om att dels komma igång och dels att effektivt hålla tidplan. Vi har velat producera snabbt, men självklart under kontrollerade former. Alla vi i projektet känner en stolthet över att vi, så här långt, lyckats hålla de milstolpar vi satt upp. Vi var givetvis förberedda på att det skulle bli tufft att genomföra, men vi har klarat det och ligger till och med före. Han ser mycket nöjd ut.

– Vad det gäller kommunikationen har det ställts stora krav på alla inblandade. Vi har arbetat mycket med att kanalisera infor- mationen rätt. Längs vägen har det hänt att vi tagit beslut, men så efter några veckor har samma frågor studsat upp igen, då har vi insett att alla som borde ha varit med och tagit beslutet från början kanske inte blev rätt informerade. Och så har vi lärt oss av läxan och försökt göra bättre nästa gång. Vi har hela tiden täta avstämningar.

För att kunna skapa sammanhållning i ett så komplicerat och gigantiskt projekt som Pyramiden krävs mycket arbete. – Tidigt hade vi på agendan att vi ville bygga en gemensam kultur, få ihop alla de inblandade företagen och skapa samsyn, förklarar Arne.

För att nå dit har man arbetat med gränsöverskridande workshops, uppdelade på tre halv dagar och två heldagar. Tanken är att alla inblandade ska känna att de har möjlighet att påverka situationen, man ska veta om vilket ansvar man har och även skapa gemensamma, och realistiska, förväntningar.

30062016 ansa0018.jpg 

Mer som ett företag än som ett projekt. – Vi har velat organisera oss mer som ett företag än som ett projekt, därför har vi inte heller riggat för någon traditionell projektorganisation. Istället projekterar, köper och producerar vi parallellt. Totalt omfattar Pyramiden tre sammanhängande hus. Två stycken om tio våningar och ett hus med 14 våningar. Vi har delat upp byggprojektet i tre block. Block 1 är stomme, fasad och tak. Block 2 är plan noll till tre och block 3 är alla kontorsvåningar från plan fyra och upp. Det har gjort att vi har kunnat bli allt mer effektiva under processens gång. Teamen har fått möjlighet att fokusera och bli duktiga på det just de håller på med, säger Arne.

Från start insåg man att hela koncernens resurser behövdes för att kunna genomföra Pyramiden på bästa sätt. Det är många inblandade: norska Veidekke, svenska Veidekke, Arcona och så kunden Fabege. Varje aktör har fått koncentrera sig på det de är bäst på. I block 1 arbetar arbetar våra norska kollegor från Veidekke Entreprenør, som har bra nyckelpersoner och stor erfarenhet från komplexa stombyggen. I block 2 består teamet av medarbetare från Arcona, som är vana att jobba med krävande invändiga uppdrag som hotell och St. Görans nya akutmottagning. I block 3 består teamet av medarbetare från Veidekke Bygg, Stockholm. De har erfarenhet av att driva arbeten i våningscykler från bl.a ombyggnationen åt Fabege av kvarteret Nöten, också det i Solna, dit Skatteverket nu flyttat. Samarbetet med Fabege bygger på en stor öppenhet, kunskapsutbyte och involvering som alla parter är väldigt nöjda med. Hans Halse på norska Veidekke Entreprenør ger sin syn på projektet:

– Vi norrmän startade från scratch här i Stockholm. Kontaktnätet vi har i Norge finns ju inte här. Samtidigt är det spännande att arbeta på en så stor arbetsplats och med en så intensiv byggfas, i perioder har vi haft gubbar på plats 20 timmar om dygnet för att hinna med allt. I vårt block, där jag är chef, är det taket som varit mest utmanande, men vi har lyckats med att få den temporära konstruktionen helt tät. Under processens gång har jag lärt mig mycket och jag kommer ta med mig många lärdomar från det här projektet. Dessutom är ju Stockholm en trevlig stad att pendla till säger Hans påtagligt nöjd.

30062016 ansa0011.jpg 

Kvällsleveranser och virtuella modeller. Det är trångt att bygga mitt ute i expansiva Solna. Som värst blev det då den gigantiska grannen Mall of Scandinavia flyttade in. Eftersom det är förbjudet att ha bilar stående i området kunde man heller inte leverera vad som helst, när som helst. Logistiken löstes genom att Arcona skapade ett nytt bolag som fokuserar på transporter, leveranser och inbärning på rätt ställe. Det gör att man sparar både tid och resurser.

På samlastningscentralen i Västberga samlar man under dagen allt som ska skeppas till Pyramiden. Sedan sker leveranserna med ordnad lossning under kvällstid. Och effektiviseringen har gett strålande resultat. I planeringsfasen av Pyramiden beräknade man initialt att det skulle krävas 100 000 transporter under arbetets gång. Tack vare det nya arbetssättet har man kunnat reducera dem till någonstans mellan 30 000 och 40 000, en sänkning med mer än 50 %! Ett annat bra hjälpmedel i projektet är VDC, Virtual Design and Construction. Metoden underlättar arbetet, gör det enklare att beräkna åtgången av material och minimerar risken för dyrbara fel. Beslutsvägarna blir kortare och svaren hittas snabbare. Men vad är då VDC? Jo, det är ett modernt arbetssätt som, med hjälp av virtuella modeller, gör det enklare och mer effektivt att samarbeta mellan olika discipliner i projektering och produktion. Ursprungligen kommer arbetssättet från NASA och därefter har Stanford University i Kalifornien vidareutvecklat och skruvat till det för byggbranschen. VDC fokuserar på hela arbetsprocessen och består av flera olika delar, bland annat gemensamma och aktiva heldagsmöten där projekten utvecklas. Med VDC kan man enkelt ta ut mått och beräkna hur mycket av ett specifikt material som måste beställas.

– Det är lite som att bygga huset två gånger, förklarar Arne Svensson, en virtuell gång och en gång på riktigt.

30062016 ansa0023.jpg 

Glasfasad med tryck, baskethall och ljusgårdar. Hur kommer Pyramiden se ut invändigt och på utsidan, när allt är klart? Rippelino Arkitekter var de som initialt arbetade fram detaljplan, programhandling, bygglov och systemhandling. Ända från början var det viktigt att hitta en bra avvägning mellan hyresgästen SEB:s behov av sekretess och byggnadernas grad av offentlighet i stadsdelen. Ansvariga för själva projekteringen av Pyramiden är arkitekterna Krook & Tjäder tillsammans med HMXW. Totalt har det varit cirka 25 arkitekter inblandade under resans gång, förklarar Eva Hall Berglund som är ansvarig arkitekt, och tillägger: dialogen oss arkitekter emellan har varit jätteviktig!

Byggnaden består av tre huskroppar med nedre sammanhängande plan och garagenivå under mark. Fasaden har bärande betongelement med färdigmonterade fönster. Utanpå betongen finns en glasfasad med tryckt mönster. Det är först när man tittar noga som man ser att mönstren är olika på varje fasad. Huskropparna binds vackert samman och resultatet är att man upplever dem som en egen liten stad.

Även inuti varierar ytorna. Här finns, så klart, arbetsplatser för alla medarbetare, mängder av mötesrum, en stor och en mindre hörsal, fyra stora ljusgårdar med generöst dagsljusinsläpp och anslutande trappor som uppmuntrar till rörelse och en mer levande miljö. Det kommer dessutom gå att göra mer än att bara jobba i husen. Här finns också ett gym med yogarum, en motionshall med basketplan, cykelgarage med plats för 1 200 cyklar samt möjlighet att serva cykeln om den går sönder. Och ingen på banken kommer att behöva gå hungrig. Här byggs tre större restaurangkök och två mindre som har en kapacitet för 3 000 portioner om dagen. Köken levererar till husens två personalmatsalar, gästmatsalar och café. Pyramidens huvudentré på plan tre vetter ut mot Stjärntorget där även Mall of Scandinavia och Telia har sina entréer. Via en bro från torget kommer man enkelt till Solna station. Tvärbanan har en hållplats i närheten och om några år öppnar den nya tunnelbanelinjen i direkt anslutning till byggnaden. Den vackra, grönskande takterrassen på plan sju ger känslan av att vara ute i naturen och «ljuslyktan», balkongen uppe på plan 14 ger en fantastisk utsikt över staden. På taken finns plats för både miljövänliga solceller och en trevlig sedumodling. För att skapa en mer levade gatumiljö i kvarteret har flera butikslokaler byggs in i markplan ut mot Pyramidvägen. Här finns även sidoentréer samt nerfart till garage, där man också kan tvätta bilen och byta däck.

BREEAM Excellent-klassat. Självklart har miljö- och hållbarhetsaspekten varit viktig i projektet sedan dag ett. Pyramiden ska bli BREEAM Excellent-klassat. Ansvarig för det är Lena Sandin, som är kvalitets- och miljösamordnare på svenska Veidekke. Lena säger själv att hon gillar att arbeta med struktur processer i stora projekt. När hon i nästa andetag förklarar vidare att hon måste ha in runt 200 underlag från mellan 30 och 40 leverantörer så börjar man inse att det här verkligen är rätt kvinna på rätt plats. BREEAM, som skapades 1990, är världens ledande hållbarhetsklassificering för byggnader. Systemet bygger på ett antal indikatorerinom tio olika kategorier, (allt från energi till ekologi), anpassas efter lokalt väder och klimat och används i över 70 olika länder. Idag finns över två miljoner registrerade byggnader och ca. 500 000 BREEAM-certifierade byggnader runt om i världen. Pyramiden ska komma upp i klassen  «Excellent», den näst högsta klassen. För att nå dit krävs det stora ansträngningar och man får samla poäng inom olika områden.

– Traditionellt miljöarbete kan vi på Veidekke, men det här är betydligt mer omfattande och ställer större krav på oss alla, säger Lena.

– Vi måste tänka nytt, vara dynamiska och villiga att arbeta på ett lite annorlunda sätt. Bland annat gjorde vi hållbara val redan i projekteringen, vi har valt bort vissa kemikalier och jag har dessutom satt strukturen och arbetat mycket för att sätta projektplanen noga och hitta ett strukturerat sätt att arbeta på. Vi ska även verifiera hela byggnaden med alla tre hus. Så vi har nästan tre heltidstjänster sysselsatta bara med detta.

30062016 ansa0025.jpg 

Ett jobb med människor. – Det är en jätteutmaning att få arbeta med det här! Ögonen lyser på projektchef Eva Åhrberg när hon fördjupar sig i allt hon tycker är roligt med sitt jobb. Det finns mycket att säga. Hon fortsätter energiskt:

– Det här är ett otroligt häftigt projekt med helt nya förutsättningar. Det gör mig så stolt! Eva berättar att hon brinner för involvering. Som huvudansvarig för produktionen är det hon som jobbar med alla bolagen som är inblandade i byggandet av det nya SEB-kontoret.

– Vi plockar godbitarna från de tre samverkande organisationerna, säger hon.

– Det häftigaste är att vi faktiskt lyckats producera i tid, trots olika företagskulturer och folk som arbetar på olika sätt. Titta! För ett och ett halvt år sedan var det bara en grop där utanför, nu står stommen där, säger hon och slår ut med armen mot fönstret. Eva hämtar andan innan hon fortsätter sitt resonemang:

– Folk växer och utvecklas i takt med projektet. Det är ju det som är så kul med att jobba med människor. Och det här jobbet handlar mycket mer om just människor än om betong och armering, vad man än kan tro. Det skulle jag vilja att fler i vår bransch tänker på.

Som projektchef säger Eva att man ofta riskerar att bli isolerad i sitt projekt, men lyfter man bara blicken och vågar se sig omkring så kommer man så mycket längre.

– Det klart att det var lite trögt i början, men nu går det lättare. Man ser arbetsledare som stövlar ut och håller morgonmöten på bygget som den naturligaste saken i världen. Här pratar vi med varandra och lyssnar på varandra. Och det har gjort att vi har lyckats, trots den korta tiden och att vi kommer från flera olika bolag. Eva ler stort.

– Hela Veidekke borde anamma det här arbetssättet som vi har på Pyramiden! Vi måste ju hjälpas åt att sprida de goda exemplen.

Vill du prata med oss om detta?

Arne Svensson

Regionchef, Region Bygg Bostäder Stockholm , Solna

T: +46 705 12 14 90

arne.svensson@veidekke.se