Förnyelse i byggbranschen

Förnyelse i byggbranschen

30.01.2017 - 09:37

Göteborg är en tillväxtregion som står mitt i stora utmaningar för att skapa de bostäder och arbetstillfällen som förväntas framåt. Utmaningar som samtidigt innebär stora möjligheter. För att lyckas bygga en stad som står sig i både den nationella och internationella konkurrensen finns det olika vägar att gå. Eller också bara en. Mot en hållbar förnyelse.

 

– Vi lever i den nya folkvandringens tid. Aldrig har Sveriges storstäder vuxit så snabbt som nu. Aldrig har inflyttningen varit större, kraven högre, flaskhalsarna så många och utmaningarna så stora. Det ställer stora krav på lagstiftning, stadsplanering och visioner. Men det ställer också stora krav på oss företag som ska vara med och bygga för framtiden, menar Jimmy Bengtsson, VD på Veidekke.

Han är tydlig.

– Kraven på vår bransch förändras och vi måste förändras med den. Men de flesta gör inte det. Det som var rätt i går är inte nödvändigtvis rätt i morgon. Därför måste vi hela tiden titta på vad krävs av oss i framtiden.

Ambitionen är klar. Strategin likaså. Veidekke växer så det knakar och är i dag Sveriges fjärde största kompletta rikstäckande byggföretag. Med stora satsningar på ett nytt digitalt arbetssätt som håller ihop hela flödet från projektering till produktion och väsentligt förkortar beslutsprocessen.

 28082015 tojo0011.jpg

Arbetssättet VDC, Virtual Design and Construction, är hämtat från NASA och Stanford University i USA. Veidekke tog VDC till Sverige och är i dag störst inom området på den svenska marknaden.

– Vår förmåga att jobba med de modernaste och mest effektiva arbetssätten gör att vi är en viktig spelare för att bygga och utveckla Göteborg, som är ett av de största urbaniseringsprojekten i vårt land, säger Jimmy Bengtsson och pekar på Veidekkes kompletta utbud inom husbyggnad, anläggningsbyggnad och fastighetsutveckling, samtidigt som han nämner några av de projekt Veidekke ansvarar för i Göteborg i dag, som renoveringen av Läppstiftet, renovering och nyproduktion av både bostäder och kommersiella lokaler samt infrastrukturprojekt på flera platser i staden.

Digitalisering i all ära. Det är människorna som får det att hända.

– En tidigare koncernchef på Veidekke sa ”Veidekke er en idé hvordan mennesker kan agere best sammen for og skape gode resultater”. Det skriver jag gärna under på. Jag vet att när vi lyckas kombinera involverade medarbetare med innovation och hållbarhet, då är vi på riktigt en förnyare. Varje dag strävar vi efter att hitta rätt lösningar på det mest effektiva sättet genom att utnyttja alla medarbetares fantastiska kompetens. Och jag ser att vi lyckas. Vi både vill och kan förnya byggandet i Göteborg och i Sverige, avslutar Jimmy Bengtsson.

Veidekke och VDC
Veidekke och VDC