Uppskattat frukostmöte om kränkande särbehandling

Uppskattat frukostmöte om kränkande särbehandling

02.10.2017 - 11:00

Nolltolerans mot kränkande särbehandling och en självklar ambition att få de kvinnor som arbetar inom företaget att verkligen trivas – och på så sätt attrahera fler. Det är några första steg i arbetet med att göra Veidekke till Sveriges mest jämställda byggföretag. - Vi ska ha samma tydlighet vad gäller nolltolerans mot kränkande särbehandling som vi har när det gäller säkerhetsfrågor och underentreprenörer i två led, sa Jimmy Bengtsson under ett frukostmöte på temat som Veidekke bjudit in till.

 

​Mötet samlade ett tjugotal deltagare och på plats fanns bland annat representanter från Byggnads och Elektrikerförbundet, Sveriges Byggindustrier, Svensk Byggtjänst, Byggcheferna, Veidekke och Arcona samt representanter från underentreprenörer.

Krankande_sarbehandling-4.png 

Bakgrunden till initiativet var en rad oroande incidenter som aktualiserat byggbranschens problem med sexism och rasism. I samband med vårens studentfirande förekom bland annat kränkande budskap på byggprogrammens studentflak, något som upprörde många. Även Veidekkes VD Jimmy Bengtsson som starkt tog avstånd från det inträffade i sociala medier. Senare under sommaren slog sedan en kvinnlig elektriker larm om trakasserier, sexistiskt- och rasistiskt klotter, på en arbetsplats där Veidekke och Arcona samverkar, en händelse som fick stor spridning i media.

- Man inser att så här kan vi bara inte ha det, sa Jimmy Bengtsson under sin inledning av frukostmötet som fick markera startskottet för Veidekkes arbete med att få bukt med sexismen i byggbranschen. Förhoppningen var att möte skulle bidra med ökad kunskap och medvetenheten, men också generera förslag på konkreta aktiviteter kring temat.

Krankande_sarbehandling-3.png 

Komplext arbete att förändra branschkulturer

Som första programpunkt stod en inspirationsföreläsning av Helena Tronner och Linn Persson från konsultföretaget Knowit, båda med lång erfarenhet av förändringsarbeten för att skapa mer jämställda företag.

- Många tror att lösningen bara ligger i att anställa en massa kvinnor så är problemet åtgärdat, men riktigt så är det inte, sa Helena Tronner.

- Det är lite som att försöka skicka in en elefant eller giraff genom en vanlig dörr. Du måste börja med att bygga om huset. Det handlar om en kulturfråga. Grundproblemet är att män och kvinnor har helt olika villkor på arbetsplatserna och det är villkoren som måste förändras.

Helena Tronner och Linn Persson pratade även om den så kallade "bias" – det vill säga de fördomar och förutfattade meningar – som till stor del definierar män och kvinnor i dagens samhälle och därför även styr deras roller på arbetsmarknaden. I grunden handlar det om att vi generellt sett skattar mäns kompetens högre än kvinnors. Undersökningar av rekryteringsprocesser har bland annat visat att CV:n med identiska innehåll bedömds radikalt olika beroende på om det är ett man eller kvinna som söker jobbet. Man har också sett att kvinnor och män har olika beteenden när de söker jobb. Kvinnor söker en tjänst när de anser att de uppfyller 100 procent av kriterierna i jobbannonsen. Män söker när de tycker att de uppfyller 50-60 procent av kriterierna.

- Så vill ett byggföretag attrahera mer kvinnor så är det förmodligen bra att inte ha för lång lista av kriterier när man formulerar sina jobbannonser, sa Linn Persson.

Analysera först - agera sen

Att förändra djupt rotade branschkulturer är dock ett komplext arbete som tar tid, menade de båda. Och det finns många fallgropar. Ett vanligt misstag är exempelvis att företaget eller organisationen har ett för stort fokus på att agera. Man vill göra något åt problemen och det snabbt.

- Men det är viktigt att stanna i den utforskande fasen och analysera situationen ordentligt. Vad är problemen? Vad gör vi idag? Handlar det i grund och botten om ett annat större problem? Det gäller att ta reda på det, annars blir det bara som att sätta plåster på ett magsår, sa Helena Tronner.

Ett annat misstag är att låta HR-avdelningen ensamt äga frågan och att koncernledningen bara bidrar med "tomma ord". Ledarskapet är avgörande, enligt Tronner och Persson. Det gäller också att identifiera och bemöta motstånd inom organisationen, att tydligt markera gränsen för vad som är oacceptabelt beteende. Men även att identifiera entusiaster och få med sig dessa på ett bra sätt.

Viktigt att synliggöra affärsnyttan

En annan viktig pusselbit är att kommunicera nyttan av att skapa en genusmedveten organisation. Jimmy Bengtsson är inne på samma linje:

- Vi måste synliggöra affärsnyttan av att få in fler kvinnor i byggbranschen.

Han nämner åkeribranschen som ett exempel och det faktum att det blivit allt vanligare med kvinnligare lastbilschaufförer.

- Det beror helt enkelt på att åkeriföretagen upptäckt att lastbilarna drar mindre bränsle och håller längre om det är kvinnor som kör dem.

Avslutningsvis fick deltagarna dela in sig i fokusgrupper och diskutera olika problemområden: Hur gör man byggbranschen mer attraktiv för kvinnor? Vad göra åt machokulturen? Hur når man den unga generationen? Ur diskussionerna framkom flera konkreta förslag på åtgärder. Bland annat nämndes vikten av att lyfta kvinnliga förebilder och andra "goda exempel" på kvinnor som arbetar och trivs i byggbranschen, behovet av att prioritera psykosociala skyddsronder, tydlighet vad gäller nolltolerans mot kränkande särbehandling från ledare på alla nivåer i företaget, behovet av att stödja personer som påpekar brister i arbetsmiljön och vikten av att lärare på yrkesgymnasierna inte överför en förlegad könsdiskriminerande kultur på sina elever.

Jämställdhet, säkerhet och UE i två led

Under samtalen uttryckte flera deltagare sin uppskattning över Veidekkes initiativ och det engagemang som framkommit under diskussionerna.

- Detta är den mest intressanta jämställdhetspresentationen jag varit på. Det har kommit fram väldigt mycket konkreta frågeställningar och initiativ, sa Sveriges Byggindustriers förhandlingschef och vice vd Mats Åkerlind, 

Jimmy Bengtsson rundade av genom att nämna att Veidekke nu på flera fronter arbetar vidare med frågan om kränkande särbehandling. Bland annat planerar man ett seminarium på temat under sommarens Almedalsvecka.

Krankande_sarbehandling-2.png 

- Vi måste börja med att arbeta med de anställda vi har och den branschen vi har. Hur bygger vi om huset? Hur ser vi till så att de kvinnor som arbetar hos oss verkligen trivs? Vi ska ha samma tydlighet vad gäller nolltolerans mot kränkande särbehandling som vi har när det gäller säkerhetsfrågor och UE i två led, sa Jimmy Bengtsson.

Vill du prata med oss om detta?

Jimmy Bengtsson

VD, Veidekke Sverige , Solna

T: +46 70 537 91 10

jimmy.bengtsson@veidekke.se