Med involvering står du aldrig still

Med involvering står du aldrig still

31.10.2017 - 11:24

Maria Olander, arbetsledare på projekt Flatås Park i Göteborg, konstaterar att involvering både motiverar och utvecklar dig själv och dem du jobbar med.

 

- Många kanske tycker att Involvering bara är ett ord, men om vi inte jobbar med det och inte förstår hur viktigt det är så blir vi bara ett företag bland alla andra och det är inte Veidekke, inte det Veidekke som jag känner, säger Maria. Samtidigt känner jag att just involvering ständigt löper som en röd tråd i produktionen, helt klart en del av vårt arbetssätt, i alla fall ute här på Flatås.

Maria Olander började som LIA-elev på Veidekke 2015 och hade alla sina praktikperioder hos platschef Joakim Kinander. Det är Joakim och senare även platschef Lars-Olof Zackrisson som har inspirerat henne i sitt jobb.

-Deras sätt att involvera mig och låta mig ta plats har varit värdefullt i min utveckling. Lika viktigt har det varit att få följa deras engagemang och samarbete med alla i de olika projekten jag varit med i. Deras projekt hade inte blivit så bra om de inte skapat relationer, tagit vara på sina medarbetares kunskap och sett till att folk trivs på sin arbetsplats.

Vad gör du för att lyckas med involvering?

-Kommunikation är A och O. Kommunikationen sker dagligen och måste var tydlig. Det finns inte en enda dag som jag inte är ute och springer, löser små som stora problem och då är det viktigt att ta hjälp av andras kunskap och vara öppen till nya förslag och lösningar. Man får inte vara rädd för att ta emot hjälp eller söka hjälp när man inte själv vet hur det ska vara.

Hur involverar du andra?

-Åter igen är det Kommunikation som är viktigt. Vid våra morgonmöten samlas alla på projektet. Det är raka puckar och alla får sin röst hörd. Vi pratar med varandra och inte genom andra kommunikationsvägar som kan misstolkas. Det är på dessa möten som vi bäst löser problem och skapar en effektiv produktion och även arbeta säkrare.

Varför ska vi arbeta med involvering?

-Vi är ett team och måste ha samma målbild annars kommer vi inte klara av att producera våra uppsatta mål. Det är som att lägga pussel. Varje pusselbit är allas olika erfarenheter och lägger man dem bit för bit så föder det förståelse, ökar prestationen och inte minst skapar engagemang.

Något som du är extra stolt över i ditt arbete med involvering?

-Att dagligen se att Involvering uppskattas av alla som arbetar i projektet.