Växtplats Rosengård

Växtplats Rosengård

18.07.2018 - 13:27

I ett tidigare övergivet herrgårdsliknande hus, Botildenborg, granne med bostadsområdet Rosengård i Malmö, har en magisk oas växt fram. Här verkar stiftelsen Botildenborg för att främja ett inkluderande samhälle, värna om ungas möjligheter till en social hållbar framtid och motverka antisemitism och rasism. Värderingar som är lika självklara för oss på Veidekke.

Fantastiskt initiativ

Tillsammans genomför vi praktikplatsprojektet ”Växtplats Rosengård” för nyanlända och de som står långt utanför arbetsmarknaden. Växtplats Rosengård ger nyanlända och utrikesfödda chans till arbete genom tio veckors arbetsträning följt av tio veckors praktik på Veidekke. Ett fantastiskt initiativ som ger människor utrymme att växa.

Botildenborg.png

Fler CSR-projekt

Galaxen

Galaxen arbetar med förebyggande arbetsmiljö och rehabilitering av människor med nedsatt arbetsförmåga. Veidekke samarbetar med Galaxen och tar emot kandidater i den mån företagets verksamhet kan hantera det.

Min hjärtesak

Veidekkes medarbetare erbjuds möjlighet att söka medel om max 10 000 kronor för en ”hjärtesak”. Detta i syfte för Veidekke att ge stöd åt samt uppmuntra medarbetare att engagera sig i behjärtans-värda ändamål som går i linje med Veidekkes värderingar (Profesjonell, Redelig, Entusiastisk och Grensesprengende).

Narkotikafritt Sverige

Drogmissbruk på arbetsplatsen äventyrar inte bara hälsan för den enskilda individen utan kan även innebära en säkerhetsrisk för anställda och kunder. Därför accepterar Veidekke inte att någon medarbetare är alkohol- eller drogpåverkad på arbetet. För att hjälpa till att motverka att morgondagens medarbetare hamnar i missbruk har Veidekke valt ett medlemskap i Ett Narkotikafritt Sverige (ENS 2000).

Korta vägen

Korta vägen är ett samarbete mellan Veidekke, Arbetsförmedlingen och Academicum/Uppsala universitet där syftet är att hjälpa utomnordiska akademiker att få erfarenhet från den svenska arbetsmarknaden.

Mitt liv

Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Mitt liv matchar kandidater med Veidekkes verksamhet.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet och socialt ansvar