God produktion är säker produktion

God produktion är säker produktion

18.07.2018 - 13:43

På Veidekke ska alla bidra. Men aldrig med sitt liv eller sin hälsa. Därför är arbetet med hälsa, arbetsmiljö och säkerhet (HMS) ett av verksamhetens fundament.

 

En genomsnittlig dag arbetar Veidekkes medarbetare och underleverantörer på hundratals olika projekt i Skandinavien. Målet är noll allvarliga skador på arbetsplatserna och en årlig reduktion av alla skador med 20 procent för alla medarbetare. Det ska Veidekke klara med sitt omfattande HMS-arbete.

Kathrine Larsson Andrén är HMS-chef för affärsområdet Anläggning:

- Veidekkes arbete med HMS vilar på två ben. Det ena är det systematiska miljöarbetet som till stor del handlar om att följa lagar och förordningar, att kontinuerligt värdera risker och utarbeta handlings-program för att hantera dessa, säger hon.

Årshjulet

I det systematiska miljöarbetet har Veidekke en rad verktyg till sin hjälp. Företagets verksamhets-system bygger på de lag- krav som finns och är fundamentet i HMS-arbetet. Ett annat verktyg är Årshjulet, en plan som kartlägger hela HMS-året med olika teman i fokus, månad för månad. Det är ett av Veidekkes sätt att förse projekten med kunskap och underlätta samtal om säkerhet.

- Det andra benet i HMS-arbetet handlar om kulturskapande, beteenden och attityder. Och här finns en utmaning hos oss att följa de riktlinjer och rutiner som finns. Vi gör inte alltid som vi säger att vi ska göra, säger Kathrine Larsson Andrén.

- Mycket handlar om att ha ett ledarskap med rätt attityd som har människors liv och hälsa som högsta prioritet. Vi behöver modiga chefer och modiga medarbetare som bryr sig och säger ifrån när man ser något som kan orsaka skada, betonar Kathrine Larsson Andrén.

Utbildning och kunskap är avgörande för att skapa en hållbar arbetsplats. Inom Veidekke finns det så kallade säkerhetskörkortet, en obligatorisk säkerhetsutbildning som alla på Veidekkes arbetsplatser måste gå.

BAM – Bättre Arbetsmiljö

- Vi vill även att medarbetare i ledarskapsposition ska ha gått BAM (Bättre Arbetsmiljö), en 3-dagars HMS-utbildning. Utöver det har vi också väldigt välutbildade skyddsombud, säger Kathrine Larsson Andrén.

Samverkan och involvering nyckeln till ett framgångsrikt säkerhetsarbete ute i projekten. Att platschefen, lagbasen och skyddsombuden arbetar systematiskt med HMS-frågor och har en kontinuerlig dialog kring dessa.

Fakta – Noll allvarliga skador

2014 beslutade Veidekke att ”noll allvarliga skador” hade första prioritet i vårt säkerhetsarbete. Det är därför vi med glädje kan konstatera att Veidekkekoncernen mellan januari 2015 – januari 2018 minskade de allvarligaste skadorna från 36 till 7. Vi är nöjda först när vi nått målet noll allvarliga skador.

 

Läs mer om vårt arbete inom Hälsa, arbetsMiljö och Säkerhet.