Svanen förverkligar miljömål

Svanen förverkligar miljömål

18.07.2018 - 16:01

De flesta, 97 procent av oss, vet att Svanen står för bra miljöval. Precis som att diskmedel, hushålls-papper och batterier kan vara miljövänliga så kan även bostäder vara schyssta mot sin omgivning och märkas enligt Svanen

 

Som ett led i det övergripande miljöarbetet har Veidekke fattat beslutet att alla flerbostadshus som byggs i egen regi tillsammans med Veidekke Entreprenad ska vara Svanenmärkta. Ett Svanenmärkt flerbostadshus ger de boende en särskild trygghet och kännetecknas av höga miljökrav under hela tillverkningsprocessen; från val av råvaror till den färdiga byggnadens funktion. Byggkomponenter och kemiska produkter har kontrollerats så att de inte innehåller miljöfarliga och hälsoskadliga ämnen. Förutom en låg påverkan på innemiljön och klimatet ska byggnaden också ha en låg energianvänd-ning och en god inomhusmiljö. Byggavfallet ska även tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Bäst på miljö i praktiken

Matilda Lissert är kvalitets- och miljöledare. Hon har arbetat med att se över Veidekkes byggprocesser och hitta verktyg för att utveckla dem.

- Vi har en miljöpolicy som säger att vi ska vara bäst på miljö i praktiken. Svanen är ett verktyg för att lyckas med det, säger hon. För att få Svanencertifieringen måste 41 obligatoriska krav samt minst 17 valbara krav uppnås. Kraven omfattar hela byggprocessen.

Omfattande miljömärkning

- Svanen är en omfattande miljömärkning som bland annat ställer tuffa krav på ingående kemikalier. Det innebär att våra kunder som flyttar in får en giftfri miljö, men även att våra hantverkare får en bra arbetsmiljö. En byggnad mijömärkt med Svanen har betydligt mindre farliga ämnen jämfört med en byggnad utan Svanenmärkning och det är något vi är stolta att överlämna till våra kunder, säger Matilda Lissert.

Svanenmärkningen blir allt vanligare. Inte minst för att kommunerna ställer tuffare krav, där certifieringen börjar bli en hygienfaktor för att få markanvisningar. Veidekke har arbetat med Svanen länge - år 2011 byggde man Nordens första bostadshus enligt Svanen. I början av 2018 hade Veidekke 25 avslutade Svanenprojekt i Sverige, 17 pågående och flertalet planerade.

 

Läs mer om vårt miljöarbete.