CEEQUAL: Ännu ett bevis för hållbara projekt

CEEQUAL: Ännu ett bevis för hållbara projekt

18.07.2018 - 16:20

Ett av de nyare miljöcertifieringssystem som Veidekke använder sig av är CEEQUAL. Det är ursprungligen ett engelskt system för miljöbedömning och betygssättning av infrastrukturprojekt som syftar till ökad hållbarhet.

 

I anläggningsprocessen handlar det om att se över val av utformning, arbetsmetoder och material så att de ger minimal påverkan på såväl naturen som människors hälsa. Men även att ta ansvar för social hållbarhet genom att sätta användaren i fokus, främja social rättvisa och aktivt arbeta för en god arbetsmiljö på sina arbetsplatser. Liksom att främja ekonomisk hållbarhet genom att använda rätt resurser, i rätt omfattning och vid rätt tidpunkt.

Först ut med att bli CEEQUAL-certifierat i Veidekke var ett broprojekt i Stockholm.

- Det var häftigt att lära sig mer om hållbart byggande i infrastrukturprojekt, säger Franco Montebovi, verksamhetsutvecklare på Veidekke.

- Samtidigt var det ett ganska krävande arbete att samla på sig så kallade bevis under hela processen, även om vi hade engagerade medarbetare med på resan vilket underlättade processen, tillägger han.

Bevisen fördes kontinuerligt in i en databas och prövades sedan av en utsedd ”Verifier” från CEEQUAL-organisationen.

- Ett tips är att bemanna redan i anbudsskedet med personal som ska arbeta aktivt med CEEQUAL så att de är med från dag ett, säger Franco Montebovi.

Vad gör CEEQUAL unikt?

- Att få vara en del av hållbart byggande känns rätt. CEEQUAL täcker in alla delar från människor och lokalsamhälle till biologisk mångfald. Det känns viktigt, säger Franco Montebovi.

Inom Veidekke har nu kollegorna i Norge startat ett motorvägsbygge (E6) som ska certifieras. Sträckan E6 Arnkvern - Moelv är 24 km.

Fakta – CEEQUAL

Förkortningen står för ”The Civil Engineering Environmental Quality Assessment Award Scheme”. Ett engelskt system för miljöbedömning och betygssättning av infrastrukturprojekt som syftar till ökad hållbarhet.

Målsättningen med ett hållbart anläggningsprojekt är att det ska ge minimal påverkan på miljön, långsiktig lönsamhet och samtidigt innebära en hållbar arbetsplats. Bedömningen görs av en extern part utifrån en manual som täcker 12 olika områden med sammanlagt 208 frågor där varje fråga betygssätt. Granskningen är baserad på dokumenterade åtgärder och de områden som bedöms är:

  1. Projektstrategi
  2. Projektledning
  3. Människor och lokalsamhälle
  4. Markanvändning och landskapsutformning
  5. Kulturhistorisk miljö
  6. Ekologi och biologisk mångfald
  7. Vattenmiljö
  8. Fysiska resurser - användning och hantering
  9. Transporter

Fler miljöcertifieringar

För att inte låsa sig vid ett specifikt miljöcertifieringssystem och för att bredda vårt eget tankesätt har Veidekke också kompetens och erfarenhet att bygga enligt andra certifieringar som BREEM, LEED, Miljöbyggnad och Green Building.

 

Läs mer om vårt miljöarbete.