Satsning på trähus - för klimatet, hälsan och arbetsmiljön

Satsning på trähus - för klimatet, hälsan och arbetsmiljön

18.07.2018 - 17:07

Kan byggbolag rädda världen genom att vara klimatsmarta? Vi tror det. Veidekke har antagit en miljöpolicy som säger att vi ska vara bäst på miljö i praktiken. Det innebär att vi har ett stort ansvar att bygga bostäder på ett så miljösmart sätt som möjligt. Under de senaste åren har vi därför genomfört ett omfattande arbete för att stärka vårt miljöarbete och satsningen på trähus är ett tydligt exempel på det.

Nya Ör centrum, Sundbyberg. Illustration: Arkitekterna Architects

Veidekke Bostad är, tillsammans med Rikshem, delägare till Folkhem Trä sedan 2017. Bolaget är en av världens mest framstående aktörer inom flerbostadshus i trä och är dessutom en erkänt duktig trähusbyggare.

- Vi är många som har imponerats av Folkhem Trä och den innovationsförmåga som bolaget har uppvisat när det kommer till att bygga moderna trähus. Vi ser trä som ett viktigt, kompletterande segment med en stark koppling till vår långsiktiga hållbarhetsstrategi, säger Per-Martin Eriksson som är vd för Veidekke Bostad.

En insats för klimatet

Samarbetet med Folkhem Trä är en av många strategiska satsningar för att möta de ökade miljö- och hållbarhetskrav som vi sannolikt kommer att se i byggsektorn framöver. Genom att kunna producera flerbostadshus i trä kan vi göra en insats för klimatet och minska den totala negativa miljöpåverkan från produktionen av bostäder. Det är ett sätt för oss att ta ett större klimatansvar för vår bostads-produktion och samtidigt bidra till att rädda världen på vårt sätt.

Globalt ansvar

Globalt sett står byggsektorn för en stor del av de totala koldioxidutsläppen. I Sverige är utsläppen av växthusgaser från produktion av byggnadsmaterial samt transporter, större än de totala utsläppen från uppvärmning av byggnader. Bostadshus har med andra ord i regel större miljöpåverkan när de produceras och byggs än under hela tiden då husen används. För bygg- och bostadsbolag som vill ta ett större ansvar för miljön är det alltså oerhört viktigt att tänka till; hur bostäder byggs och produceras.

 

Läs mer om vårt miljöarbete.