Jämställdhet, är det bara snack?

Jämställdhet, är det bara snack?

17.06.2019 - 16:01

För att attrahera och behålla fler kvinnliga yrkesarbetare startade Stephanie och Linnéa ett kvinnligt nätverk på Veidekke. Och det har redan gett resultat.

VESV063_jamstalldhet.jpgNi två är initiativtagare till ett kvinnligt nätverk på Veidekke, berätta hur det gick till?

Stephanie: ”Jag blev intervjuad och fick frågan om hur det är att vara kvinna och yrkesarbetare i företaget och hur man skulle kunna göra Veidekke attraktivare för kvinnor. Jag nämnde att jag varit aktiv i Byggnads kvinnliga nätverk. Eftersom vi är få kvinnor och finns på många olika platser tyckte jag att vi borde bilda ett nätverk också här på Veidekke. Efter att ha läst intervjun kontaktade Linnea mig och sen har vi kört på.”

Linnea: ”Jag har alltid haft ett brinnande intresse för genus- och mångfaldsfrågor. Under min skoltid gjorde jag mitt slutprojektarbete på Veidekke, där vi undersökte utmaningarna i att attrahera och behålla kvinnliga yrkesarbetare. Det var en spännande studie som var jättekul att genomföra. Där framgick det från några av tjejerna vi intervjuade att det saknades ett kvinnligt nätverk.”

Hur långt har ni kommit?

Linnea: ”Vi har träffats två gånger, en gång i Stockholm och en gång i Göteborg, för att bland annat diskutera arbetsmiljö ur ett attrahera- och behållaperspektiv. Den senaste träffen var nu i juni.”

Känner ni att det finns en insikt från högsta ledningen på Veidekke, att man tar jämställdhet och genusfrågan på allvar?

Stephanie: ”Ja högst upp i alla fall. Jag sitter med i MB-gruppen här i Göteborg som träffar ledningen rätt ofta. Och på dagordningen har vi skrivit in genus och mångfald som en punkt, så att den frågan faktiskt lyfts på varje möte.”

Linnea: ”Jag håller verkligen med om att det tas på allvar. Jag sitter med i projektgruppen för genus- och mångfaldsprojektet som är initierat av ledningen för att skapa en kulturförändring. Så viljan finns där, från både chefer och ledning.”

Vad har ni för erfarenheter från tidigare arbetsgivare, är det någon skillnad tycker ni?

Stephanie: ”Jag har alltid hört bra saker om Veidekke och det var väl lite därför jag sökte mig hit. Skillnaden är att man får mer och mer bekräftelse på att Veidekke faktiskt jobbar aktivt med dessa frågor.”

Linnea: ”Det märks att frågan tas på allvar och att man jobbar med den på riktigt. Jag tycker att det pratas om frågan i allt fler forum, vilket gör mig både glad och stolt.”

Ser ni några stora hinder för det här arbetet?

Stephanie: ”För mig handlar det inte om att det ska vara en kvinnofråga egentligen, vilket det ibland kan tolkas som. Just nu är det kanske extra tacksamt att driva dessa frågor eftersom det är uppe på tapeten, men det är alltid lättare när män också går in och är delaktiga. Det jobbiga är att man alltid måste försvara att det faktiskt behövs ett nätverk för kvinnor. ”

Linnea: ”Det är en strategisk fråga också, eftersom vi vet att en jämställd byggbransch ger lönsamhet. Det är viktigt att vi får med oss alla och att det kommuniceras ut på rätt sätt till alla våra medarbetare. Men jag är inte orolig, eftersom jag vet att vi har chefer och medarbetare som är fantastiska och väldigt engagerade i detta.”
 

Mer om nätverket:

Nätverket riktar sig till alla kvinnor som är yrkesarbetare i Veidekke Sverige. Under hösten 2018 genomfördes en pilot och 13 kvinnor från Veidekke Entreprenad och BRA träffades på Solnakontoret för den första nätverksträffen.


Vi tror på involvering

På Veidekke är vi innovativa, framåtblickande och utmärker oss genom att arbeta involverande. Vi erbjuder ett utvecklande och stimulerande arbete i ett modernt Veidekke med ovanligt tydliga värderingar, ett unikt medarbetarengagemang, en smittande entusiasm och ett starkt fokus på kundens och medarbetarens behov.

Vill du bli en av oss?

Läs mer och se lediga jobb