Välkommen till framtiden, byggbranschen

Välkommen till framtiden, byggbranschen

25.06.2019 - 11:10

Det är ingen underdrift att säga att byggsektorn är den industri som har släpat efter det senaste halvseklet. Medan transport, shopping, underhållning och andra branscher har omfamnat den digitala utvecklingen och skapat nya innovationer och billigare lösningar, har byggindustrin fortsatt i gamla hjulspår – med mycket manuellt arbete, gammal mekanisk teknologi och affärs- och projektmodeller som har decennier på nacken.

Förklaringen är enkel. Byggindustrin har i princip alltid fått betalt för sitt arbete. Betalningsviljan har följt kostnadsökningarna. Begreppet "samma höga kvalitet, men till billigare pris", har med andra ord inte riktigt varit relevant för byggindustrin. Men nu syns en trend där även byggindustrin ser över sitt sätt att jobba för att effektivisera sin produktion.

"Vi står inför en situation där vi verkligen behöver se över kostnadsutvecklingen, och effektivisera vår verksamhet, så att vi klarar av att bygga bostäder och infrastruktur till de kostnader som man har råd att betala", säger Emile Hamon, som är chef för verksamhetsutveckling, med fokus på produktivitetsfrågor, inom Veidekke.

Veidekke - EA - Lillestrøm 00440.jpgBättre och hållbara projekt

Men det handlar inte bara om en insikt om att jobba smartare och snålare, utan om en övergripande ambition att minska svinn och ta fram bättre och hållbara projekt som tar hänsyn till miljön. Långsiktighet och ansvar för framtiden är lönsamt. Byggindustrin har vaknat, skulle man kunna säga. Och det är mycket som är på gång.

"Vi arbetar just nu med BIM och digitalisering, där vi har identifierat fem trender som kommer förändra vår bransch", fortsätter Emile.

BIM – Building information model

BIM betyder "building information model", och är ett sätt att med intelligenta 3D modeller i datorer simulera ett byggprojekt, i minsta detalj. Det handlar inte om att visa 3D-modeller, rent allmänt.

"Förr, eller ja, även idag, jobbar många med 3D för att beskriva geometrin på generiska objekt, men inte det faktiska fönstret eller balkongen. Med BIM kan man istället jobba med en exakt digital tvilling till det färdiga projektet. Det är verkligen det här fönstret vi ska använda i vårt projekt, med all den information som finns knutet till det fönstret; vad är det för material, vad har det för U-värde, vad det kostar. Och all den informationen följer med genom hela projektet."

Emile kallar trenden för obrutet informationsflöde, och det handlar om att samma information i BIM-arbetet hänger med från kalkyl till projektering, bygge och överlämning. På det viset uppstår inte lika många frågor längs vägen.

Avancerad geodesi

De andra fyra trenderna? Låt oss börja med avancerad geodesi, som är möjligheten att med drönare scanna och mäta stora områden och slippa använda mätinstrument på marken. Alla har vi ju sett mätare som går omkring med ett stort kamerastativ som hen ställer upp på marken, och en bit bort står en annan med någon sorts mätsticka. Det är ingen avancerad gissning att sådant tar tid. Geodesi är förresten ett ord hämtat från grekiskan, och det handlar om att bestämma jordens figur och storlek, punkters läge på jordytan, deras höjd över havet och tyngdkraftsvärde.

"Förr gick man runt på marken och mätte 40 000 punkter, i dag skickar vi upp en drönare. Det mer än halverar arbetstiden. I framtiden kommer vi använda alltmer avancerade mätmetoder, som spar tid och ger mer exakta beräkningar."

valkommen_till_framtiden_byggbranschen_4.jpg

Virtual och augmented reality

En annan trend handlar om mobilitet och digital involvering. Virtual reality och augmented reality blir ett allt vanligare arbetsredskap inte bara för arkitekter och konstruktörer, utan också på byggarbetsplatser.

"Med hjälp av virtual reality kan vi kliva in i huset innan huset finns. Men med augmented reality, som är en mixad realitet, kan vi gå in i ett befintligt hus och se vilka installationer som ska göras. Vi har ett projekt i Lund, Central Park, där vi har använt den tekniken."

Man skulle kunna säga att spelvärlden kliver in i byggbranschen. Det vi är vana vid när vi spelar spel, att gå runt i olika miljöer och leta bovar, kan man nu göra när man bygger hus och broar. Minus det där med bovarna då. Du kan alltså vara inne i en halvfärdig byggnad, ta på dig glasögonen och se vad som är kvar att göra. Man misstänker att det sparar en del missförstånd och otydliga ritningar. Men det är mer science-fiction på gång, om man lyssnar på Emile.

Det uppkopplade hemmet

"En fjärde trend handlar om Internet of things och big data, där våra hus beskriver för oss hur de används. Med den informationen kan vi sedan skapa ny och bättre service."

Här beskriver Emile ett scenario där till exempel ICA kopplar upp sig mot våra lägenheter, och våra kylskåp, och på det viset kan se hur vi handlar och vad, och sedan ge oss tips på vad vi behöver köpa och vad vi ska laga till middag. Emile betonar att det förstås är något som man som kund måste vilja ha. Det är inget som är påtvingat. Vill man släppa in ICA eller COOP i kylskåpet? Det är lätt att se framför sig hur ett bostadshus i framtiden fungerar som en digital fastighetsskötare, som har koll på allt och alla i huset, och själv kan beställa vad som behövs för att åtgärda fel, eller kanske beställa grillkorv till gårdsfesten?

Robotarna kommer

Till sist har vi trenden med AI (artificiell intelligens) och robotar. Något som många är nyfikna på, och kanske skrämda av? De flesta bedömare är dock ense: även om robotar kommer att ersätta en del typer av jobb, så kommer teknologin inte vara en ersättning för människor. Emile är inne på samma spår.

"Vi har ju inte robotar på arbetsplatsen just nu, men vi ser potentialen i att använda robotar till monotona arbetsuppgifter och arbetsuppgifter med hög skaderisk. Det är en spännande utveckling, som vi tittar noga på. Vi är med i olika utvecklingsprojekt och referensgrupper till startup-bolag. Vi testar inte själva."

Sammanfattningsvis, vad det handlar om, är att öka produktiviteten, som Emile uttrycker det. Men räcker det? Räcker det att bara bli smartare, snabbare, billigare och mer effektiv? Det finns många exempel på hur byggbranschen också tar rejäla kliv för att skapa mer attraktiva boenden som inbegriper miljö, hållbarhet och sociala mötesplatser. Att bara bygga är sedan länge omodernt, nu gäller det att hitta koncept och genomtänkta helhetsupplevelser för att locka köpare. Trähus är ett sådant exempel. Avancerade och innovativa köpcentrum är ett annat.

Dubbelt effektiv

"Ja, det stämmer, enbart produktivitet räcker inte. Vi ser två fronter att jobba på. Och vi har blivit inspirerade av Martin Sköld som har skrivit boken Dubbelt effektiv. För att öka vår konkurrenskraft måste vi öka vår produktivitet, men vi måste också öka vår attraktivitet. Då har vi potentialen att bli dubbelt effektiva."

Emile berättar att det finns mycket att utveckla för att bli mer attraktiva. Det kan handla om kundkoncept och aktivt marknadsarbete för att ta reda på vad kunderna vill ha, innan de kanske vet att de vill ha det. Men det kan också handla om att göra mer av de »digitala tvillingarna« som nämndes i början. Och förstås detta med tänkande hus och byggnader som berättar för oss hur de mår och på vilket sätt de kan förenkla livet för oss. Produktivitet och attraktivitet, i ljuv förening, verkar vara formeln för framtiden. Med målet att bli billigare, mer hållbara och ännu bättre. Det låter som en förändring från grunden. Vem kan protestera mot det?


Kom till vårt seminarium i Almedalen

”Hur ska byggbranschen ta det digitala klivet in i framtiden?”

Onsdagen den 3/7 2019, kl. 16:00 - 18:30

Anmäl dig här!


Vill du bli en av oss?

Läs mer och se lediga jobb