Minimalt avtryck på planeten

Minimalt avtryck på planeten

03.07.2019 - 15:57

Vad innebär det att arbeta som hållbarhetschef? Möt Matilda Lissert, hållbarhetschef på affärsområdet Bygg Bostäder.

Matilda Lissert, vilka är dina största utmaningar i jobbet som hållbarhetschef?

» Den största utmaningen blir att nå våra högt uppsatta klimatmål. Vi har antagit utmaningen att Sverige 2045 ska vara fossilfritt. Det innebär att vi 2045 ska ha netto noll utsläpp av växthusgaser. Där är vi inte idag men det är dit vi strävar. För att vi ska klara av de tuffa målen krävs det involvering i alla led, säger Matilda.

Men arbetet som hållbarhetschef handlar inte bara om att ta ansvar för miljön, utan också att se till ekonomisk och social hållbarhet i det som byggs. Vi vill bidra till ett bra samhälle samtidigt som vi minimerar vårt avtryck på planeten. «

matilda-lissert2.jpgVilka utmaningar står vi inför?

» Just nu står vi inför klimatförändringar. På Veidekke Bygg Bostäder har vi nu lyft blicken ytterligare och ökat tempot i klimatarbetet för att minska utsläppen av växthusgaser. Det är en stor utmaning och det krävs att vi väljer bra metoder, producerar på ett hållbart sätt och att vi involverar våra samarbetspartner att arbeta på liknande sätt. «

Hur ser din vardag ut?

» Då hållbarhetsarbetet är en integrerad del av Veidekkes verksamhet är det en förutsättning att det implementeras i led. Det ligger även till grund för alla beslut vi tar, vi kallar det hållbar lönsamhet.

Mitt fokus ligger på att operationalisera vår hållbarhetsstrategi. Det innebär tydliga mål och vägledning i hur vi ska nå målen. När vi har säkrat våra processer och integrerat alla krav och mål hela vägen ut i produktionen, först då kan vi göra skillnad, skillnad som kommer att bidra till en mer hållbar utveckling. «


Vi tror på involvering

På Veidekke är vi innovativa, framåtblickande och utmärker oss genom att arbeta involverande. Vi erbjuder ett utvecklande och stimulerande arbete i ett modernt Veidekke med ovanligt tydliga värderingar, ett unikt medarbetarengagemang, en smittande entusiasm och ett starkt fokus på kundens och medarbetarens behov.

Vill du bli en av oss?

Läs mer och se lediga jobb