Från Trainee till arbetsledare med ett nätverk i bagaget

Från Trainee till arbetsledare med ett nätverk i bagaget

15.08.2019 - 12:06

Hur är det att vara Trainee på Veidekke och vilka karriärsvägar kan tjänsten leda till? Julia Henningberg berättar om sin upplevelse.

» Det är kul och lärorikt att vara trainee på Veidekke, berättar Julia Henningberg, före detta trainee på Veidekke Region Bygg Väst. Det bästa är nätverket man får som trainee. Under traineeträffarna lär man känna sig själv och övriga traineer, man utbyter erfarenheter och diskuterar frågor öppet och prestigelöst. Även mentorn är ett bra stöd. « 

Hur ser din vardag ut?

julia_hero_final.jpg

» Min vardag styrs av projekt och var i tiden projekten befinner sig. Som trainee hade jag en kort period i produktion. Jag arbetade som VDC-ingenjör under projektering och deltog i kalkylarbeten. Just nu arbetar jag som arbetsledare på ett bostadsprojekt i Göteborg. «

Är det som du förväntade dig?

» Min vardag är mer varierad än jag förväntat mig, vilket jag ser som positivt! «

Vilken yrkesroll tänker du dig i framtiden?

» Just nu trivs jag som arbetsledare eftersom rollen är bred och anpassas efter projekt men även efter mina intressen. I framtiden tänker jag mig närmast en roll som entreprenadingenjör. «


Vi tror på involvering

På Veidekke är vi innovativa, framåtblickande och utmärker oss genom att arbeta involverande. Vi erbjuder ett utvecklande och stimulerande arbete i ett modernt Veidekke med ovanligt tydliga värderingar, ett unikt medarbetarengagemang, en smittande entusiasm och ett starkt fokus på kundens och medarbetarens behov.

Vill du bli en av oss?

Läs mer och se lediga jobb