Rustad för osannolik katastrof

Rustad för osannolik katastrof

15.09.2019 - 16:44

I Ringhals, söder om Göteborg har Vattenfall investerat 900 miljoner i en säkerhetsanläggning.

Efter jordbävningen i Fukushima kom krav från Strålsäkerhetsmyndigheten att förbättra den redan höga säkerheten i svenska kärnkraftverk. I Ringhals söder om Göteborg, har Vattenfall därför investerat i en gigantisk säkerhetsanläggning som kan utföra härdkylning vid en extrem händelse.

Ringhals är norra Europas största kraftstation och de fyra reaktorerna står idag för ungefär en femtedel av Sveriges elproduktion. Inom de närmaste åren ska Ringhals 1 och 2 tas ur drift, men de återstående två reaktorerna kommer att fortsätta att producera el i många år till. Vattenfall har därför investerat 900 miljoner kronor i så kallad OBH, oberoende härdkylning. Anders Bjelkenfors som är projektledare på Ringhals, berättar:

» Oberoende härdkylning, så kallad OBH, har diskuterats länge inom kärnkraftsindustrin och redan innan katastrofen i Fukushima inträffade 2011, var Strålsäkerhetsmyndigheten på väg att ställa krav på förhöjd säkerhet. Katastrofen i Japan aktualiserade frågan och vi blev beordrade att bygga ett oberoende system. «

Helt självförsörjande

Anläggningen intill kärnkraftverket består av två stora betongbyggnader med avancerad processutrustning och varsin enorm vattentank som innehåller avjoniserat vatten. Systemet har konstrueras för att klara dramatiska situationer och naturkatastrofer som till exempel isstormar eller extrema förändringar i temperaturer och vattennivåer. Det ska också klara jordbävningar av en magnitud som statistiskt sätt bara kan inträffa en gång på en miljon år. Hur sannolikt är det?

» Inte sannolikt alls, säger Anders Bjelkenfors, speciellt inte i vår del av världen, men säkerhet är det viktigaste vi har. Vi har redan kylning och dieselgeneratorer som reservkraft om det värsta skulle hända, men nu går vi ett steg längre. OBH är utformat för att kunna hantera härdkylning om vi inte har någon el från ett yttre nät eller egen reservkraft, eller om vi inte får upp något vatten från havet. Anläggningen är alltså helt självförsörjande på el och vatten. Om olyckan är framme och reaktorerna inte själva klarar att kyla reaktorhärden, så pumpas vattnet in och kyler härden.«

Gott fotarbete skapade förtroende

Uppdraget att uppföra byggnaderna gick till Veidekke, Anläggning SydVäst. De var med redan i ett tidigt skede och tog fram slutliga bygghandlingar i samarbete med Ringhals. I projektet ingår också samarbetspartnern H.A Bygg AB, som är specialister på vattentät betongbyggnation. Regionchef Peter Svenningsson berättar att det var resultatet av ett aktivt kundarbete som gav dem uppdraget:

» Vi var tidigt på bollen och uppvaktade Vattenfall för att överhuvudtaget få lämna anbud. Vi fick visa referensprojekt och redovisa vårt kvalitets- och miljöarbete, HMS-frågor med mera. Konkurrensen var hård, vi var till slut en av fyra anbudslämnare och de andra hade gjort mycket jobb åt Vattenfall tidigare. Men vi tog fram ett genomarbetat anbud och de fick bra förtroende för oss. Sånt känns bra! «

Mer än maximal säkerhet

Ingen annan industri i världen är så omgärdad av säkerhetsbestämmelser som kärnkraftsanläggningar. Vid inpassering undersöks både människor och väskor noga, precis som på en flygplats. Alla transporter röntgas och söks igenom och de olika säkerhetszonerna ställer höga krav på logistik och planering. Peter Svenningsson beskriver den hårda säkerhetskulturen:

» Det är enorma säkerhetskrav och vi är ju precis intill reaktorn. Vi behöver samverka med Ringhals personal hela tiden och organisera oss på ett lite annat sätt. Det som är relativt lätt och självklart på ett vanligt bygge är utmanande här, till och med något så enkelt som hur man hanterar och lyfter byggmaterial. Vi har en person som enbart jobbar med säkerhetsklassade material. Den tuffa tidplanen är också en faktor. Då är det ännu viktigare att vi har koll på allt. «

Inget att dölja

Som alla Veidekkes projekt är involvering en grundbult och i Ringhalsprojektet introducerade Veidekke sin samverkansmodell för Vattenfall. Alla parter har ett öppet samarbete med insyn i projektekonomin och de sätter också betyg på varandra inom olika områden, främst för att få syn på vad som behöver förbättras. Anders Bjelkenfors säger att det är en väldigt lämplig form för en sådan här komplicerad entreprenad.

» Det var till viss del en ny erfarenhet för oss att jobba så tätt med en entreprenör, men egentligen har det inte med entreprenadformen att göra. Det handlar om tillit och förtroende. Om det går snett börjar till slut alla bli misstänksamma, men i det här projektet är vi öppna mot varandra. Det är så självklart, men jag vet att tillit behöver byggas upp. Det är viktigt att samarbetet mellan parterna fungerar på ett bra sätt. «


Vi tror på involvering

På Veidekke är vi innovativa, framåtblickande och utmärker oss genom att arbeta involverande. Vi erbjuder ett utvecklande och stimulerande arbete i ett modernt Veidekke med ovanligt tydliga värderingar, ett unikt medarbetarengagemang, en smittande entusiasm och ett starkt fokus på kundens och medarbetarens behov.

Vill du bli en av oss?

Läs mer och se lediga jobb