Asfalt är en del av vårt DNA

Asfalt är en del av vårt DNA

25.09.2019 - 16:20

Ända sedan 1936 har asfalt varit en viktig del av verksamheten.

Asfalt har funnits i Veidekkes vardag sedan starten i Norge. I Sverige har vi anläggningsverksamhet i stora delar av landet och vi är sedan några år en heltäckande anläggningsentreprenör som behärskar hela värdekedjan från idé till färdig produkt.

Under 2018 tillträdde Terje Jontell som VD för Veidekke Industri efter att Gregory Apostolakis gått i pension.

» Det var med stolthet jag tog över stafettpinnen efter Gregory som under många år tillsammans med våra medarbetare byggt upp industrisidan och stärkt vår position på marknaden. Vår idé om transparens, samverkan och engagemang har varit ett framgångskoncept«, berättar Terje.

Historiskt sett har strategin och lösningen varit att samla ett antal dotterbolag inom områdena asfaltproduktion, beläggning, ballast och återvinning samt tillhörande transporter i Veidekke Industri, men under 2018 kompletterades strategin med en fusionsstrategi.

» Syftet var att bygga ett starkare och enat Veidekke. Vi har nu fusionerat in dotterbolagen SKÅAB, Åkersberga Lastbilcentral och Kardanaxeln. Vi har dessutom förvärvat Landvetterkrossen som ytterligare stärker vår position inom återvinnings-, täkt- och schaktmottagningsverksamheten«, berättar Terje.

VESV063_Veidekke.se_asfalt-artikelbild.jpgFörst i Sverige

Under 2018 startade Veidekke Industri ett nytt asfaltverk, Gillinge Asfalt, med avsikt att sälja kvalitativ asfaltmassa till kunder som själva sköter utläggningen.

» Att tillverka asfalt utan egen utläggning har inte prövats tidigare i Sverige vad vi vet, berättar Terje. Inom Veidekke-koncernen finns en gedigen och kompetent teknik- och utvecklingsorganisation inom asfalt vilket är ett avgörande för att lyckas med satsningen. «

» Det är en spännande utmaning att tillverka och sälja asfaltmassa utan några egna utläggningsresurser. Det som gör mig säker på att vi kommer att lyckas är all den kompetens som finns samlad i koncernen och vårt involverande arbetssätt där vi arbetar tätt tillsammans med våra medarbetare, leverantörer och kunder, « berättar Terje.

Inom asfaltsverksamheten, ingår även sedan elva år, asfaltsföretaget Sydbeläggningar som funnits i Skåne och Halland sedan 2004 och i Göteborg sedan 2018.

» Sydbeläggningar är verkligen duktiga på asfaltssidan. De är engagerade och hanterar sina uppdrag och kunder på rätt sätt. Vi har stor nytta av deras kompetens, och de har fördel av att ha Veidekke i ryggen, « berättar Terje.

I Göteborg är Veidekke Anläggning starka vilket gjorde att det är en klar fördel att kunna hantera även asfaltbehovet på plats. Och där har Sydbeläggningar kunnat bidra med sin asfaltskunskap. Anläggningen har ett uppvärmningssätt som är modernt och miljöanpassat, eftersom man använder bioolja istället för exempelvis gasol, vilket är en klar fördel i en sådan energiintensiv verksamhet eftersom den är koldioxidneutral.

» Vi kommer även att konvertera vår asfaltläggning i Skåne till den här typen av uppvärmning” », säger Emil Jansson, arbetschef på Sydbeläggningar.

VESV063_Veidekke.se_asfalt-artikelbild-2.jpg 

Att koka asfalt

Uttrycket koka asfalt kommer från den tiden då asfalten innehöll stenkolstjära. Det gör den inte idag. Asfalt består av stenmaterial och oljeprodukten bitumen, och ibland något tillsatsmedel. Den asfalten är 100 procent återvinningsbar och återinförs vid produktion av nya produkter.

» Alla är överens om att asfalt inom överskådlig tid kommer att finnas kvar som huvudsaklig vägbeläggning. Därför kan man säga att den asfalt som används nu, kommer återanvändas, vilket naturligtvis är bra ur miljösynpunkt. »

Det händer också en hel del på maskinsidan både i asfaltverken och när det gäller utläggningsmaskiner. Det pratas allt mer om automation och digitalisering även inom den här branschen. Allt fler maskiner inom entreprenadbranschen drivs med el och man kan även se att det kommer delvis självkörande vältar som sköts av en operatör. AI-lösningar kommer också med all säkerhet bli en del av branschens verklighet.


Vi tror på involvering

På Veidekke är vi innovativa, framåtblickande och utmärker oss genom att arbeta involverande. Vi erbjuder ett utvecklande och stimulerande arbete i ett modernt Veidekke med ovanligt tydliga värderingar, ett unikt medarbetarengagemang, en smittande entusiasm och ett starkt fokus på kundens och medarbetarens behov.

Vill du bli en av oss?

Läs mer och se lediga jobb