Asfalt är en del av vårt DNA

Asfalt är en del av vårt DNA

25.09.2019 - 16:20

Asfalt har funnits i Veidekkes vardag sedan starten i Norge. I Sverige har vi anläggningsverksamhet i stora delar av landet och vi är sedan några år en heltäckande anläggningsentreprenör som behärskar hela värdekedjan från idé till färdig produkt.

Under 2018 har Terje Jontell tillträtt som ny VD för Veidekke Industri efter att Gregory Apostolakis gått i pension.

» Jag är mycket stolt över att få ta över stafettpinnen efter Gregory som under många år tillsammans med våra medarbetare byggt upp industrisidan och stärkt vår position på marknaden. Vår idé om transparens, samverkan och engagemang har vart ett framgångskoncept«, berättar Terje.

Historiskt sett har strategin och lösningen varit att samla ett antal helägda dotterbolag inom områdena asfaltproduktion, beläggning, ballast och återvinning samt tillhörande transporter i Veidekke Industri, men under året har strategin kompletterats med en fusionsstrategi.

» Syftet är att bygga ett starkare och enat Veidekke. Vi har nu fusionerat in dotterbolagen SKÅAB, Åkersberga Lastbilcentral och Kardanaxeln. Vi har dessutom förvärvat Landvetterkrossen som ytterligare stärker vår position inom återvinnings-, täkt- och schaktmottagningsverksamheten«, berättar Terje.

VESV063_Veidekke.se_asfalt-artikelbild-2.jpg

Först i Sverige

Under året har Veidekke Industri startat ett nytt asfaltverk, Gillinge Asfalt, med avsikt att sälja kvalitativ asfaltmassa till kunder som själva sköter utläggningen.

» Att tillverka asfalt utan egen utläggning har inte prövats tidigare i Sverige vad vi vet, berättar Terje. Inom Veidekke-koncernen finns en gedigen och kompetent teknik- och utvecklings-organisation inom asfalt vilket är ett avgörande för att lyckas med satsningen. «

» Det är en spännande utmaning att tillverka och sälja asfaltmassa utan några egna utläggningsresurser. Det som gör mig säker på att vi kommer att lyckas är all den kompetens som finns samlad i koncernen och vårt involverande arbetssätt där vi arbetar tätt tillsammans med våra medarbetare, leverantörer och kunder, « berättar Terje.

Inom asfaltsverksamheten, ingår även sedan elva år, asfaltsföretaget Sydbeläggningar som nu expanderat och också finns i Göteborg.

» Sydbeläggningar är verkligen duktiga på asfaltssidan. De är engagerade och hanterar sina uppdrag och kunder på rätt sätt. Vi har stor nytta av deras kompetens, och de har fördel av att ha Veidekke i ryggen, « berättar Terje.

Emil Jansson arbetschef på Sydbeläggningar, berättar att man nu är 16 personer i Göteborgsverksamheten. »På vårt asfaltverk i Skåne kan vi kan vi inte producera mycket mer asfalt än vi gör, därför passar det bra att expandera geografiskt«.

I Göteborg är Veidekke Anläggning starka vilket gjorde att det är en klar fördel att kunna hantera även asfaltbehovet på plats. Och där har Sydbeläggningar kunnat bidra med sin asfaltskunskap. Anläggningen har ett uppvärmningssätt som är modernt och miljöanpassat, eftersom man använder bioolja istället för exempelvis gasol, vilket är en klar fördel i en sådan energiintensiv verksamhet eftersom den är koldioxidneutral.

» Tanken är att vi nu ska konvertera även vår asfaltläggning i Skåne till den här typen av uppvärmning” », säger Emil.

Till skillnad från i Skåne säljer man i Göteborg precis som på Gillinge även enbart asfalt till kunder som själva lägger ut den. » Ungefär hälften av vår asfalt går den vägen », berättar Emil.

» Det handlar om att få ut volym på ett asfaltverk, för att få så låg produktionskostnad som möjligt. »

VESV063_Veidekke.se_asfalt-artikelbild.jpg

Att koka asfalt

Uttrycket koka asfalt kommer från den tiden då asfalten innehöll stenkolstjära. Det gör den inte idag. Asfalt består av stenmaterial och oljeprodukten bitumen, och ibland något tillsatsmedel. Den asfalten är 100 procent återvinningsbar och återinförs vid produktion av nya produkter.

» Alla är överens om att asfalt inom överskådlig tid kommer att finnas kvar som huvudsaklig vägbeläggning. Därför kan man säga att den asfalt som används nu, kommer återanvändas, vilket naturligtvis är bra ur miljösynpunkt. »

Det händer också en hel del på maskinsidan både i asfaltverken och när det gäller utläggningsmaskiner. Det pratas allt mer om automation och digitalisering även inom den här branschen. Allt fler maskiner inom entreprenadbranschen drivs med el och man kan även se att det kommer delvis självkörande vältar som sköts av en operatör. AI-lösningar kommer också med all säkerhet bli en del av branschens verklighet.