”Ser traineerollen som en möjlighet”

”Ser traineerollen som en möjlighet”

29.10.2019 - 15:38

Johanna Smedberg berättar om sin upplevelse som trainee på Veidekke.

Det bästa med traineeprogrammet tycker jag är möjligheterna till områdesförflyttning och det breda nätverket man får. Just att få testa flera arbetsroller och att få göra en utvecklingsplan tillsammans med sin närmsta chef tycker jag har varit ett jättebra sätt att få testa olika roller på ett seriöst sätt.

Jag tycker även att jag snabbt har fått en stark anknytning till Veidekkes kultur, arbetssätt och organisation. Vi har i och med traineeträffarna haft väldigt tydliga teman och pratat mycket om de här sakerna. Traineeträffarna har varit helt fantastiska när det kommer till att skapa nätverk och hitta stöd i personer som är i samma situation som en själv. Det är även inspirerande och väldigt högt i tak.

Precis som i många andra arbetsroller finns det utmaningar i traineetjänsten. Johanna beskriver att den tvååriga traineeperioden är individualiserad, vilket gör att utformningen av en traineetjänst kan skilja sig åt.

Utmaningen är ju att traineerollen kan upplevas lite förvirrande både från internt och externt håll, så det blir kanske lite otydliga förväntningar. Många av oss traineer tar väldigt mycket ansvar ute på stora arbetsplatser.

Personligen ser jag traineerollen som en möjlighet. Det ställer dock lite krav på närmaste chef att förmedla till övriga medarbetare vad en traineetjänst egentligen innebär. Jag tror att man som chef får väldigt mycket ut av att ha en traineeanställd. Min chef anställde mig och en traineekollega samtidigt och nu har han anställt två till, så nu sitter vi alla fyra ute på samma projekt och det är ju jätteroligt! Alla är så otroligt ambitiösa. Generellt tycker jag att det är väldigt hög nivå på människorna som går programmet.

 

Snabbfakta
 

Namn: Johanna Smedberg

Utbildning: Byggteknik och design på KTH

Ålder: 24 år

Varför Veidekke? Medarbetarna och värderingarna!