"Guldtillstånd” för Veidekke

"Guldtillstånd” för Veidekke

05.11.2019 - 15:56

Åkersberga Lastbilcentral har fått förnyat och utökat bergtäkttillstånd i Hakungetäkten i Vallentuna och ett helt nytt torvtäkttillstånd i Norrtälje. Båda tillstånden innebär att vi kan stärka vårt erbjudande som heltäckande anläggningsentreprenör.

Täkten i Hakunge har fått förnyat tillstånd om att bryta 10 miljoner ton berg under 20 år, samt 350 000 m3 torv och 120 000 ton sand i en del av täktområdet. Torvtäkttillståndet är helt nytt och är ett efterlängtat komplement till bergbrytningen.

Stefan Zaar, produktionschef på Åkersberga Lastbilcentral, berättar:

– Nya torvtäkttillstånd är sällsynta i regionen och i nuläget är torv en bristvara vilket driver upp inköpspriset. Egna tillstånd för detta är jätteviktigt för att kunna bibehålla en gynnsam tillverkningskostnad för våra anläggningsjordar, vars efterfrågan ökat starkt de senaste åren.

Dessutom utökas arbetstider och maximalt årliga tonnage markant. Många anläggningsprojekt sker numera på kvälls- och nattetid så det är viktigt att vi kan möta det behovet hos våra kunder vad gäller täktens verksamhetstider, fortsätter Stefan Zaar.

Åkersberga Lastbilcentral kan nu också sälja torv genom ett ytterligare nytt täkttillstånd, som omfattar 165 000 m3 torv i Norrtälje. Detta ger goda möjligheter att långsiktigt försörja tillverkning av anläggningsjordar vid Gillingetäkten med torv, något som idag köps in.

_DSC3805-1.jpg

 

Schaktmassor till Hakunge och Gillinge

Förutom anläggningsjord, sand och olika sorters grus för husbyggnation och vägar finns även tillstånd till att ta in schaktmassor för slutlig återställning av täktområdet i Hakunge och Gillinge. Detta underlättar för våra kunder som nu kan vända sig till en heltäckande entreprenör av masshantering. I Stor-Stockholmsområdet finns det ofta högre bakgrundshalter i marken av sådant som räknas som föroreningar och inte många täkter som får hantera detta.

– I Hakunge fick vi tillstånd till att motta och hantera drygt 880 000 ton. Mark- och Miljödomstolen gav oss tillstånd att motta massor innehållande något högre halter av exempelvis metaller än vad som tidigare varit vanligt vid tillståndsprövningar. Vi har genom utredningar visat att täkten har möjlighet att ta emot massor med högre haltnivåer och att det samtidigt inte är någon risk för miljön, med tanke på omgivningens halter, avslutar Stefan Zaar.

Åkersberga Lastbilcentral är sedan 2016 ett helägt dotterbolag som under 2018 fusionerades in i Veidekke Industri och är numera en bifirma. Företaget säljer och levererar sten och grusprodukter, mottar och återvinner schaktmassor samt har ett femtiotal anslutna åkare som äger sina egna lastbilar.

_DSC4005-1.jpg

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Zaar, produktionschef på Åkersberga Lastbilcentral, tel. 0702-667704

Sara Selegran, affärsutvecklare Veidekke Industri, tel. 0705-118866