I täten för en jämställd byggbransch

I täten för en jämställd byggbransch

18.11.2019 - 11:14

För att attrahera och behålla fler kvinnliga yrkesarbetare startade Stephanie och Linnéa ett kvinnligt nätverk på Veidekke.

VESV063_jamstalldhet.jpg

Initiativtagarna, Stephanie Olsson och Linnea Johnson, ville att det skulle finnas en naturlig plattform för kvinnor gällande de utmaningar, svårigheter och möjligheter som råder i att vara kvinna i en mansdominerad bransch. Målet med nätverket – att skapa en mer inkluderande bransch och arbetsplats för kvinnor, män och icke-binära.

Idag har man kommit ett steg närmare och fler yrkesarbetande kvinnor inom Veidekke har gått med i nätverket. Stephanie har dessutom utsetts till en av vinnarna i Isabellestipendiet 2019, ett pris som varje år delas ut till en kvinnlig hantverkare som gjort skillnad i branschen.

Motivering:

Hon inspirerar andra genom att kämpa för alla kvinnors rätt i branschen och lägger otaliga timmar på att göra verkligheten bättre ute på byggena. 2019 års Isabellestipendium går till snickaren Stephanie Olsson för att hon tar fighten för sina medsystrar och banar väg för nästkommande generations byggarbetare.

Med ett otroligt driv är hon lagbas, förtroendevald MB ledamot, sitter i styrgruppen för Näta, hon har dessutom startat ett kvinnligt nätverk för yrkesarbetande kvinnor inom Veidekke som hon jobbar för.

Grattis till vinsten! Vad blir nästa steg?

Stephanie: ”Tack! Nu gäller det att ta debatten, väcka frågorna och göra de mer självklart att vi kvinnor och de som inte hör till normer och strukturen är här för att stanna och göra det möjligt. Så fort jag får möjligheten till att vara med och påverka så gör jag det på olika sätt, genom att väcka tankar, våga tänka nytt och annorlunda.

Hur gick det till när ni startade nätverket?

Linnea: ”Jag har alltid haft ett brinnande intresse för genus- och mångfaldsfrågor. Under min skoltid gjorde jag mitt slutprojektarbete på Veidekke, där vi undersökte utmaningarna i att attrahera och behålla kvinnliga yrkesarbetare. Där framgick det från några av tjejerna vi intervjuade att det saknades ett kvinnligt nätverk.”

Stephanie: ”Jag blev intervjuad och fick frågan hur det är att vara kvinna och yrkesarbetare i företaget och hur man skulle kunna göra Veidekke attraktivare för kvinnor. Mitt förslag var att starta ett kvinnligt nätverk. Efter att ha läst intervjun kontaktade Linnea mig och sen har vi kört på.”

Hur ser nätverket ut idag?

Stephanie: ”Vi har två träffar om året där vi samlar alla kvinnliga yrkesarbetare i Veidekke Sverige. Vi gör allt från att skapa bättre förutsättningar för kvinnliga byggnadsarbetare till att erbjuda en plattform för likasinnade där vi kan diskutera och utbyta erfarenheter.

Vad har ni för erfarenheter från tidigare arbetsgivare?

Stephanie: ”Jag har alltid hört bra saker om Veidekke och det var väl lite därför jag sökte mig hit. Skillnaden är att man får mer och mer bekräftelse på att Veidekke faktiskt jobbar aktivt med dessa frågor.”

Linnea: ”Det märks att frågan tas på allvar och att man jobbar med den på riktigt. Jag tycker att det pratas om frågan i allt fler forum, vilket gör mig både glad och stolt.”

Ser ni några stora hinder för det här arbetet?

Stephanie: ”För mig handlar det inte om att det ska vara en kvinnofråga egentligen, vilket det ibland kan tolkas som. Just nu är det kanske extra tacksamt att driva dessa frågor eftersom det är uppe på tapeten, men det är alltid lättare när män också går in och är delaktiga. Det jobbiga är att man alltid måste försvara att det faktiskt behövs ett nätverk för kvinnor. ”

Linnea: ”Det är en strategisk fråga också, eftersom vi vet att en jämställd byggbransch ger lönsamhet. Det är viktigt att vi får med oss alla och att det kommuniceras ut på rätt sätt till alla våra medarbetare. Men jag är inte orolig, eftersom jag vet att vi har chefer och medarbetare som är fantastiska och väldigt engagerade i detta.”

Vad blir viktigt för att nå målet – en jämställd byggbransch?

Stephanie: ”Enligt mig är det egentligen ingen branschfråga utan snarare en samhällsfråga. Jag tror att om man hade satt samman en mer blandad grupp så hade dels jargong, attityd och kultur sett annorlunda ut och det tror jag hela samhället hade vunnit på.

Vi behöver leva som vi lär i alla frågor i alla led. Att förstå att de i slutändan handlar om lönsamhet och en bättre kultur för alla.”

Mer om nätverket:

Nätverket riktar sig till alla kvinnor som är yrkesarbetare i Veidekke Sverige. I november 2019 hålls nätverkets tredje träff med medarbetare från Veidekke Sverige inklusive dotterbolag.