Digitalisering sätter människan i fokus

Digitalisering sätter människan i fokus

16.01.2020 - 11:27

Det är ingen underdrift att säga att byggsektorn är den industri som har släpat efter det senaste halvseklet. Men nu syns en trend där digitaliseringen tagit fart och förändrat oss i grunden.

Medan andra branscher sedan länge omfamnat den digitala utvecklingen och skapat nya innovationer och billigare lösningar, har byggindustrin fortsatt i gamla hjulspår. Men nu syns en trend där även byggindustrin ser över sitt sätt att jobba för att effektivisera sin produktion. Och där människan och livet, blir viktigare att ta hänsyn till när vi planerar och bygger framtidens städer och samhällen.

Fem digitala trender

Det finns fem tydliga trender som kommer att förändra byggbranschen. BIM »building information model« är en av dem och är ett sätt skapa digitala modeller som samordnar information och simulerar ett byggprojekt, i minsta detalj.

Till skillnad från en analog skiss på papper kan man med hjälp av BIM skapa simuleringar som innehåller data från alla discipliner som till exempel hållfasthet, tillverkare och kostnad. Det går snabbt att generera fram olika iteration och komma fram till den bästa designen. Sen bygger man upp huset i 3D för att testa att det går att bygga säkert och att inte olika system krockar med varandra.

DSCF5429[10].jpg

Effektivare arbete med drönare

En annan trend är avancerad geodesi, som är möjligheten att med drönare scanna och mäta stora områden.

Förr gick man runt på marken och mätte 40 000 punkter, i dag skickas en drönare upp och utför jobbet, på en bråkdel av arbetstiden! Detta är ett exempel på ny digital teknik som tidigare var experimentell och dyr men som nu blivit tillgänglig till och med för privatpersoner som verkligen förfinar och förenklar arbetet i byggindustrin.

Upplev huset innan det finns

Virtual reality, augmented reality och mobilitet blir ett allt vanligare arbetsredskap för arkitekter, konstruktörer och på byggarbetsplatser. Detta skapar stora fördelar i kundupplevelsen men kan även användas för utbildning kring arbetsmiljö samt för uppföljning av avvikelser i alla led av byggprocessen.

Med hjälp av virtual reality kan vi kliva in i huset innan huset finns. Men med augmented reality, som är en mixad realitet, kan vi gå in i ett befintligt hus och se vilka installationer som ska göras på en arbetsplats.

Genom mobilitet och digital involvering kan vi till exempel låta lärare och elever gå runt i en byggnad och ge förslag på hur vi skulle kunna förbättra saker och därmed bygga en bättre skola.

Det uppkopplade hemmet är också en tydlig trend som förändrar vårt sätt att bygga smartare och mer anpassat för individuella behov. Det handlar om Internet of things och big data, där våra hus beskriver för oss hur de används. Information vi kan använda för att skapa bättre service i både nybyggda och befintliga hus.

IMG_5136.jpg

Robotar kommer men ersätter inte människor

Artificiell intelligens och robotar är en del av framtiden och de flesta bedömare är ense: robotar kommer att ersätta en del typer av jobb, men teknologin kommer inte vara en ersättning för människor. Men givetvis finns det stor potential i att låta robotar utföra monotona arbetsuppgifter med hög skaderisk.

Detta är den trend där mest återstår att göra där industrin hunnit betydligt längre. Teknik som kommer att göra det möjligt att automatisera allt från produktion till affärssystem. Men redan idag finns det möjligheter att programmera virtuella robotar som kan lösa mycket av det administrativa arbetet i vardagen.

Människan i centrum

Det finns många exempel på hur byggbranschen tar rejäla kliv för att skapa mer attraktiva boenden som inbegriper miljö, hållbarhet och sociala mötesplatser. Att bara bygga är sedan länge omodernt, nu gäller det att hitta koncept och genomtänkta helhetsupplevelser som får människor att vilja bo och leva just där. Digitaliseringen ger oss rätt förutsättningar för att kunna jobba smartare, mer produktivt och skapa platser för framtida generationer.

 

Vi tror på involvering

På Veidekke är vi innovativa, framåtblickande och utmärker oss genom att arbeta involverande. Vi erbjuder ett utvecklande och stimulerande arbete i ett modernt Veidekke med ovanligt tydliga värderingar, ett unikt medarbetarengagemang, en smittande entusiasm och ett starkt fokus på kundens och medarbetarens behov. Vill du bli en av oss?

Läs mer och se lediga jobb