Varför är mångfald så viktigt?

Varför är mångfald så viktigt?

09.03.2020 - 15:00

Veidekke är inne i en spännande strategisk förflyttning och i enlighet med koncernens riktlinjer kring mångfald, ska vi utmana machokulturen och tillsammans bli det mest inkluderande företaget i byggbranschen. Vi pratar med Ann-Sophie Forsberg, affärsenhetschef för Eiendom Mälardalen, om hur hon ser på arbetet framåt.

Varför är mångfald viktigt?

För att attrahera de bästa medarbetarna och få nöjda kunder behöver vi spegla samhällets sammansättning. Mångfald ger bättre underlag för diskussioner och utveckling – men det är mer krävande!

Hur långt har jämställdhetsarbetet kommit på Veidekke?

Min bedömning är att vi börjar få en förståelse för skillnaden mellan vårt önskade läge om att vara Sveriges mest jämställda bolag och var vi idag befinner oss. Vi har en lång bit kvar, men vi är på helt rätt väg!

Hur jobbar Veidekke framåt?

Genom att prata och belysa frågorna kommer vi snabbare till insikt om nuläget och kan påbörja kulturförändringen. Genom att agera tydligare i vad som accepteras och inte tar vi oss framåt.

Vad krävs för att bli bäst på jämställdhet?

Genom att vara konsekventa. Om vi säger att vi vill bli bäst på jämställdhet måste vi också våga agera i enlighet med det. Det betyder t.ex. att personer som inte agerar korrekt får tydliga besked och att vi tar ställning. Genom att ledare vågar agera och ta konsekvenserna visar vi riktning.