Att bygga för social hållbarhet

Att bygga för social hållbarhet

14.05.2020 - 13:42

Vissa projekt är så speciella att de blir minnen för livet. Sedan en tid tillbaka har Veidekke glädjen att skapa en hållbar miljö för unga människor på ungdomshemmet Björkbacken i Göteborg. Målet är att göra samhällsnytta för unga tjejer mellan 12–16 år som av olika anledningar har hamnat snett.

När vi får en pratstund med platschefen Niklas Petersson är teamet i färd med att uppföra en tvåplansbyggnad med en boendeavdelning bestående av 8 + 1 vårdplatser, administration och personalutrymme på uppdrag av Specialfastigheter. I projektet ingår också en ombyggnadsdel som omfattar renovering av verksamhetens egen skola och finplanering av hela området.

– I det här projektet får vi vara med och arbeta för social hållbarhet åt hyresgästen Statens institutionsstyrelse, SiS, och det känns väldigt bra, säger Niklas.

Under sitt yrkesliv har han byggt allt mellan himmel och jord. Många av projekten har blivit så kallade nollfelsprojekt och åt det hållet strävar teamet den här gången också. Projektet sticker dock ut på fler än ett sätt.

– I nybyggnadsdelen bygger vi i princip åtta små enrummare och sådana har jag byggt tidigare, men där stannar likheterna. Med tanke på verksamheten i lokalerna bedrivs enligt LVU, har kraven varit väldigt höga både från Specialfastigheter och hyresgästen SiS, säger Niklas Petersson.

Sekretessbelagda bygghandlingar

En annorlunda förutsättning är höga säkerhetskrav och svårtillgängliga bygghandlingar som inte har gått att läsa rakt upp och ner. Sekretessbelagda uppgifter har ibland satt Veidekkes involverande arbetssätt på prov.

– Vi kan till exempel inte mejla beställaren eller ge instruktioner till underentreprenörer på vanligt sätt. För att förmedla och ta del av information krävs krypteringar och särskilda inloggningar till en projektplats, så kommunikationen har varit ganska tidskrävande hittills, säger Henrik Borlinger som är arbetsledare. Det låter onekligen tufft, men det sägs att begränsningar är kreativitetens moder och det stämmer väl in på det här projektet. När teamet inte kunde ta del av vissa beskrivningar initialt var de tvungna att hitta andra vägar.

– För att verkligen förstå verksamheten har vi lyckats skapa en miljö med högt i tak både internt och med beställaren. Vi har bland annat haft återkommande möten med projektledare från beställaren och verksamhetschefen hos hyresgästen. Genom att ställa frågor om vilka funktioner som behövs har vi kommit fram till bra lösningar tillsammans, säger Niklas Petersson.

Stor satsning på markarbete

I projektet ingår också en större satsning på grönområden och utemiljö. Här spelar Veidekke Anläggning Sydväst en viktig roll.

– Snart kan de som bor här glädja sig åt ett fint grönområde med gräsmattor, lekplatser och planteringar. Vi har gjort omfattande elarbeten och i princip lagt om hela området med nytt avlopp, vatten, dränering, marksten och trappor. Verksamheten har varit igång dygnet runt samtidigt, men det har gått bra trots att vi bara haft en infart som vi har delat med övriga transporter, säger Tobias Ragnarsson, arbetsledare för markarbeten.

– Eftersom vi befinner oss i slutskedet av projektet börjar vi se hur bra det nya ungdomshemmet kommer att bli och det känns riktigt kul, avslutar Henrik Borlinger.