Involvering när det är som bäst

Involvering när det är som bäst

27.05.2020 - 13:42

Att totalrenovera en grönklassad skola från 1950 är ett konststycke. Att lyckas medan den är i drift är något av en bragd. Men det som gör det här till en riktig solskenshistoria är att projektet blev klart före tidplan och under budget. Hur gick det till egentligen?

Platschefen Rohullah Safi från Veidekke, återkommer gång på gång till ett ord när han berättar om arbetet på Hökarängsskolan: involvering.

– Involvering genomsyrade hela projektet. Känslan av att vi alla ”ägde” det tillsammans skapade ett otroligt engagemang hela vägen, säger Ralle som han kallas av teamet.

ROT-projekt tenderar att överraska med oförutsedda händelser. Därför lade Ralle stort fokus på planering. Och han valde medvetet att inte sitta ensam på kammaren. För att få en så realistisk tidplan som möjligt bjöd han in samtliga yrkesgrupper.

– Huvudtidplanen gjordes tillsammans med arbetsledarna som normalt brukar få en färdig plan. Detsamma gällde underentreprenörerna. Alla fick ge sin input och vi hade återkommande veckomöten, säger Ralle.

Ulf Carlsson, platschef från Veitech, ger oss en bild av hur upplägget påverkade effektiviteten.

– Man brukar mäta andelen utfört arbete i förhållande till tidplanen i PPU (Procent Planerat Utfört). Riktlinjen är 85% för att vara i fas. När vi följde upp visade det sig att projektet låg på 90–95% hela tiden vilket naturligtvis gjorde alla på gott humör, säger han.

20191101-_DSC5146.jpg

Hökarängsskolan byggdes 1950 och har ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnaden ritades av ingen mindre än arkitekten Ture Ryberg.

Utrymme för nytänkande

Samtliga installationer i skolan byttes ut. På att-göra-listan fanns bland annat nytt ställverk och ett modernt ventilationssystem. Samarbetet över yrkesgränserna resulterade i en hel del nytänkande.

– Innertak och håltagning som normalt arbetsleds av byggare leddes och planerades istället av oss på Veitech som ändå skulle göra själva installationerna. Det sparade tid, säger Alexander Petersson som ansvarade för installationer inom el, tele, data, brand, larm och lås.

Dialog med skolan

Involvering var också nyckeln när det var dags att utföra sprängarbeten under byggnaden för att skapa ytor för teknikutrymmen. Tack vare dialog med skolpersonalen kunde det bullrigaste arbetet flyttas till helgen för att inte störa skolarbetet. Idag kan både elever och lärare glädjas åt nyrenoverade lokaler med ett större skolkök och ny ventilation som kommer att klara OVK kontrollerna med bravur framöver.

– Vi är otroligt glada över att slutkunden blev så nöjd., säger Ralle. “Jag vill verkligen berömma hela gänget. Att vi gjorde det här tillsammans känns stort”, avslutar han.