Många aktörer på lite yta

Många aktörer på lite yta

08.07.2020 - 10:19

Det är en utmaning att bygga ett av Stockholms största garage. 36 000 kvm. 1022 parkeringsplatser. Långt. Smalt. Ett arbete som kräver betongkompetens och grundläggning utöver det vanliga. Lägg där till att det runtomkring byggs 6 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser. Där olika byggherrar, aktörer och Stockholm stad ska samsas på en liten yta. Välkommen till parkeringsgaraget i Hagastaden.

20191217-IMG_9217.jpgNär många aktörer ska samsas på begränsad yta ställer det stora krav på att logistiken fungerar. I det här projektet måste alla materialtransporter få en slottid att komma in på byggarbetsplatsen. Jenny Johansson är arbetschef för Veidekke anläggning Öst.

– Involvering är en av Veidekkes styrkor. Vi behöver bli involverade och vi behöver involvera andra för att lyckas samverka med vår beställare, med Stockholm stad och sidoentreprenörer. Vi har haft daglig kontakt och samordningsmöten med övriga inblandade. Vårt arbete påverkar andra och andras påverkar oss.

Involveringen har fungerat bra även inom Veidekke, där flera delar som anläggning och grundläggning har jobbat sida vid sida.

– Nu när vi har kompetenser som grundläggning inom vårt eget hus blir ett projekt som det här enklare att planera eftersom vi kan involvera fler kompetenser i tidiga skeden, säger Jenny.

20191217-IMG_9112.jpg 

Veidekke kommer aldrig någonsin att riskera medarbetares hälsa. Därför blir säkerhet och arbetsmiljörisker den viktigaste kärnfrågan att lösa i ett komplext projekt som detta, när det är full aktivitet på byggen i alla riktningar.

– I det här projektet har vi haft extra fokus på hängande last och kranhantering. Vi måste samverka för att inte lyfta material över varandras arbetsområden.

Ett sätt att skapa säkrare arbetsplatser är att jobba med riskobservationer. Många olyckor kan faktiskt avvärjas redan innan de uppstått.

– Vi arbetar med att skapa en kultur där den som går förbi något som potentiellt kan bli en arbetsmiljörisk har ansvaret att stoppa arbetet och rapportera.

P-huset ska stå klart år 2022 och kommer att lösa parkeringsbehovet för cirka 2 000 lägenheter.