Magkänslan ledde till byggbranschen

Magkänslan ledde till byggbranschen

08.07.2020 - 10:49

Efter 15 år på AstraZeneca kände Katarina ett sug efter att jobba med kroppen och hade under ett par år sneglat mot byggbranschen, som hon fascinerades av. Idag jobbar hon som snickarlärling på Veidekkes dotterbolag BRA Bygg.

43 år gammal tog hon steget in i byggbranschen. Något hon inte ångrat. Nu har Katarina Adolfsson Gran bara ett teoretiskt prov och lite drygt 1 års praktik kvar, sedan är hon färdigutbildad snickare.

– Jag har gjort ett stort branschbyte. Det som drev mig var viljan att lära mig något helt nytt. Jag ville jobba mer praktiskt och fascinerades av byggbranschen. Snickaryrket kändes helt rätt och magkänslan fick styra, säger Katarina.

Jargong och machokultur

Den mansdominerade bygg- och fastighetssektorn har länge varit känd för sin hårda jargong. Trots det kände sig Katarina aldrig avskräckt från att söka sig dit.

– Jag har till viss del känt av machokulturen, men är främst positivt överraskad. Jag har blivit bra bemött och tycker tvärtom – att jag möts av att man vill ha in fler kvinnor. Kanske är vi på väg att nå en vändpunkt, säger Katarina.

Även om hon själv inte upplevt machokulturen på nära håll ser Katarina många förbättringsområden och har gått med i Veidekkes kvinnliga nätverk för att driva på frågan.

– Det är värdefullt att träffa andra yrkesverksamma kvinnor, vi har så mycket gemensamt. Vi diskuterar hur man kan öppna upp mer för mångfald, och förbättra vardagen för byggsektorns kvinnor, berättar Katarina.

Klivet in i framtiden

För Katarina är inkludering och respekt grundläggande förutsättningar för att nå en långsiktig attitydförändring och hon drömmer om en byggbransch där kvinnliga nätverk inte behövs.

– I framtiden hoppas jag att fokus ligger på gemensamma frågor som är viktiga för alla, till exempel hållbart byggande och återvinning. Till dess behöver vi öppna ögonen och erkänna att vi behöver blir fler kvinnor. Vi kan bidra med ett annat synsätt till arbetsgruppen. Och det ger en bättre bransch, menar Katarina.

Genom att prata mer öppet och vända sig till unga kvinnor i ett tidigt skede, tror hon att det går att påverka den yngre generationen.

– Jag träffade nyligen några föräldrar till min dotters kompis och när jag berättade om mitt branschbyte sa de ”åh vad häftigt att du skolar om dig”. Nästa gång jag träffade deras dotter så berättade hon att hon också funderade på att bli snickare. Kanske har jag lyckats så ett frö, säger Katarina.