Samarbete i fokus när ett nytt spännande city växer fram

Samarbete i fokus när ett nytt spännande city växer fram

03.02.2021 - 11:29

Mitt i city har det anrika gamla bankpalatset från 60-talet förvandlats till Sergelhuset – som består av tre huskroppar med ett starkt miljötänkande och ett perfekt läge. Projektet har hög komplexitet där Vasakronan i nära samarbete med Veidekke och flera andra entreprenörer behövde få allt att flyta smidigt.

Mellan Sveavägen, Malmskillnadsgatan, Mäster Samuelsgatan och Hamngatan ligger Sergelhuset. Det är en av de mest centralt belägna fastigheterna i Stockholm och representerar en del av 1960-talets ombildning av cityområdet. Veidekke har varit delaktiga i om- och tillbyggnadsprojektet på cirka 80 000 kvadratmeter sedan 2017 tillsammans med flera andra entreprenörer. I december stod alltklart och hyresgästerna kunde flytta in. Veidekkes ansvarsområde har handlat om det så kallade S-huset från plan 7 till våning 15, inklusive tre helt nya plan och 17 400 kvadratmeter kontorsanpassning. Totalentreprenaden omfattar projektering, rivning och utförande av mark-, byggnads- och installationsarbeten.

Flera entreprenörer, många involverade

Ett så här stort, långt och komplext projekt med flera aktörer involverade är självklart en utmaning. Entreprenörerna har alla olika kontrakt och förutsättningar som ska synkas. Dessutom är det väldigt många människor involverade. Vasakronan har varit 20 personer på beställarsidan, fördelade på fem projekt. Samarbete måste fungera både dem emellan och med entreprenadsidan som bestått av cirka 100 tjänstemän. De har i sin tur upp mot 700 yrkesarbetare under sig som måste förstå vad och hur saker ska göras. Vasakronan har lagt en stor del av samordningen på entreprenörerna, men naturligtvis haft avgörandet när det funnits delade meningar om ansvarsfördelningen.

– Samarbetet med Veidekke har fungerat väldigt bra. Det är en samverkansentreprenad och tanken är att beställaren tillsammans med entreprenören ska samverka för projektets bästa. Veidekke har haft en viktig roll med att skapa en dialog med alla parter. Och det tycker jag de har gjort på ett väldigt bra sätt, menar Camilo Bossi, projektchef på Vasakronan.

Hur bär man sig åt för att lyckas med samarbetet i ett så här komplext projekt som varar i flera år?

– Det handlar om att skapa förståelse för varandras situation. Och att lita på varandra och att vara transparanta. Dessutom måste man ha roligt ihop även om professionaliteten aldrig får glömmas bort. Det kan lätt bildas ett misstroende mellan entreprenörerna, men det har vi varit väldigt förskonade från i detta projekt, menar Jon Rönnerblad, tf Arbetschef på Veidekke.

Det gäller att kunna samarbeta inte bara när det går bra utan också när det går dåligt. Därför har alla parter vinnlagt sig om att undvika hierarkier och istället fokusera på det som driver projektet framåt och hitta lösningar utan att behöva extern samverkanshjälp.

– Vi har alltid kunnat sätta oss ner med Vasakronan och räta ut problemen när något har uppstått, menar Jon.

Projektet har pågått i många år och det har för Veidekkes del naturligt inneburit att några av medarbetarna kommit och gått under resans gång. Men Camilo Bossi på Vasakronan menar att det skötts på ett bra sätt.

– Lagandan har alltid behållits och alla har gjort sitt yttersta för att se till projektets bästa i alla lägen.

01 Sergel.jpg

Miljö och hållbarhet

En röd tråd i projektet har varit miljö och hållbarhet. Stommen i huset behölls och återanvändes. Stenfasaden från 60-talet plockades ner, tvättades och sattes upp igen. En mängd åtgärder gjordes också för att uppnå miljöcertifieringen LEED Platinum. Till exempel byggvarubedömning vid materialval, smarta energival och användandet av regnvatten för spolning av toaletter. Något som också bidragit till att Sergelhuset vunnit utmärkelsen Årets Leed-byggnad i Sweden Green Building Awards.

– Det har varit ett jättekul projekt, stort och häftigt och en spännande resa under flera år. Det har absolut varit utmaningar och vi har fått kämpa ibland, men det har känts extremt bra i samarbetet med Vasakronan som gjort ett fantastiskt bra jobb med samverkan mellan oss entreprenörer, avslutar Jon Rönnerblad på Veidekke.

Hela området, särskilt mot Malmskillnadsgatan, har blivit rejält förnyat och city har fått en ny glans och attraktionskraft. Och känslan är att alla inblandade känner sig mycket nöjda med Sergelhus-projektet.

 

Vill du bli en av oss?

Läs mer och se lediga jobb