Digitalisering – det nya sättet att arbeta under pandemin.

Digitalisering – det nya sättet att arbeta under pandemin.

25.02.2021 - 11:22

Pandemin har påverkat hela världen. För de flesta i näringslivet har det inneburit att man varit tvingade att tänka i nya banor. Inte minst har digitaliseringen påskyndats i de flesta branscher. Veidekke är inget undantag.

Många områden inom Veidekke har påverkats av pandemin på något sätt. Det kan handla om att man varit tvungna till att uppträda på ett Coronasäkert sätt ute i projekten, men den största skillnaden är att väldigt många möten nu sker digitalt. Både med kund och internt. 

Veidekkes redan digitala arbetssätt VDC har även det behövts anpassas till den nya vardagen. Virtual Design and Construction använder digitala hjälpmedel för att effektivisera arbetssättet, öka kvalitéten och säkerställa att alla alltid har rätt och uppdaterad information under hela projektets gång. Men en viktig del av arbetsmetoden är att samla alla som medverkar i ett projekt, inklusive uppdragsgivare och underleverantörer i fysiska workshops. Hur har det gått under pandemin?

– Det har faktiskt gått väldigt bra, det är ett avsteg från metodiken att inte ses fysiskt, men många tycker att det nästan är bättre att mötas digitalt därför att det underlättar för projektörerna att arbeta med projektet på sin egen dator när de inte är med i gruppdiskussioner vilket många upplever som mer effektivt, säger Emil Björk, VDC-ansvarig. 

Emil menar vidare att det har blivit mer accepterat med teamsmöten och att han tror att resandet kommer att minska även efter pandemin.

– Du behöver inte ta dig till mötet och konsulter som bara behöver vara med sporadiskt i projektering kan vara med korta stunder och det sparar pengar både på restid och arvoden, säger Emil.

Sofia Dehre, Produktionsutvecklingschef på Veidekke, pekar på att de har kunnat bjuda in expertis i möten som annars kanske inte hade blivit påtänkta eftersom ett fysiskt möte skulle vara svårt att få in i ett pressat schema och att personen kanske sitter i en annan del av landet. 

Vad blir då nästa steg i den digitala utvecklingen?  Att gå ifrån att arbeta i digitala plattformar till ett ökat digitaliserat arbetssätt kommer att vara ett viktigt steg framåt. 

– Är till exempel inte informationen i en digital fil, man jobbar med, kopplad till någon logik i plattsformstänk så stannar information i den enskilda filen. Även om det som just skrevs in är läsbart så har vi inte byggt upp en systematik eller plattform som kan bli ett hjälpmedel eller ett verktyg. Nu närmar vi oss nästa steg på resan där det också går att addera ny funktionalitet för att kunna hänga med i framtida utveckling säger Joakim Örn, Digitaliseringschef på Veidekke.

En sak är säker när väl pandemin är över kommer vi inte helt att gå tillbaka till gamla arbetssätt och mottagligheten för en ökad och snabbare digitalisering i branschen har med all säkerhet ökat betydligt.

 

Vill du bli en av oss?

Läs mer och se lediga jobb