Ekologisk hållbarhet är en existensfråga

Ekologisk hållbarhet är en existensfråga

05.07.2021 - 15:24

Ekologisk hållbarhet handlar om att vårda naturresurser långsiktigt. För Veidekkes del betyder det att det är dags att kavla upp ärmarna och minska utsläppen. Målet är kraftigt minskad energianvändning och minskat brukande av kemiska ämnen. Veidekke ska också minska mängden avfall. David Grimheden, Teknik- och Miljöchef på Veidekke, ser positivt på förändringen.

– Genom att göra allt det här och ligga i framkant för hållbarhet kan vi skapa mervärde för kunderna och bidra till konkurrenskraft. Det är både en existensfråga och en hygienfaktor, säger David. 

Han menar att ekologisk hållbarhet kommer att vara det som gör störst skillnad framöver, och det är redan mycket på gång. I december 2020 flyttade Veidekkes hållbarhetsavdelning ihop med teknikavdelningen i ett första steg mot förbättrade informationsflöden och nya tekniska lösningar inom hållbarhet. 

– Vi har gått från att klimatrapportera årsvis till kvartalsvis och vi har en fastlagd budget vi stämmer av emot. Genom att koppla ihop teknik med hållbarhet blir vi mer effektiva och kan nå de strategiska målen. Genom att vara duktiga på att ta fram lösningar som kunderna gillar så bygger det dessutom stolthet och engagemang kring vårt klimatarbete inom Veidekke, säger David.

Krav på ökad rapportering

Det finns mycket kvar att göra. I takt med att hållbarhet blir den viktigaste parametern att förhålla sig till kommer kraven på ökad rapportering som naturlig följd. Allt fler kommer att efterfråga klimatneutrala projekt och produktioner och ställa krav på detaljerade uppföljningar på arbetet. Det kan komma att omfatta allt från hur mycket klimatpåverkan ett projekt inneburit till att redogöra för samtliga kostnader och tillgängliga alternativ. Efterfrågan på renovering, återbruk och cirkuläritet kommer också att öka drastiskt.

– För att klara det här arbetar vi just nu med att ta fram tekniska lösningar som är klimatneutrala och klimatsparande samt rutiner och processer för att göra klimatkalkyler och uppföljning av projekten. Vi måste börja se klimatpåverkan som en inköpsparameter och ställa krav på klimatförbättrade alternativ till våra leverantörer, menar David. 

Höja kompetensnivån

En konkret åtgärd är utbildning. Alla som jobbar i ett projekt ska ha kunskap om vilka frågor som är relevanta att ställa till sina leverantörer. På det sättet ska det bli lättare att välja det som är klimatmässigt bäst.

– All form av beteende kräver engagemang och det gäller att få med alla på banan. För mig handlar det om att vi står för det vi gör. Veidekke bygger med hjärta. Jag vill vara ett föredöme för hela branschen, avslutar David.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

 

Vill du bli en av oss?

Läs mer och se lediga jobb