Omsorg för människor

Omsorg för människor

08.07.2021 - 18:12

Veidekke ska vara en samhällsaktör som tar ett socialt ansvar mot de som arbetar på våra projekt och säkerställer att vi själva och våra leverantörer gör rätt för sig mot samhället. Det innebär att skapa säkra och trygga arbetsplatser för människor att trivas och utvecklas i och att vara med och bygga ett samhälle som är inkluderande och tolerant. Lennart Weiss är Kommersiell direktör på Veidekke och driver arbetet med social hållbarhet i organisationen. Han drivs starkt av Veidekkes värderingar som tar avstamp i filosofin kring att bygga med hjärta.

– En självklar aspekt av social hållbarhet handlar om ordning och reda på våra arbetsplatser. Därför ska vi se till att handla upp underentreprenörer och materialleverantörer som följer kollektivavtal, betalar lagstadgade inkomstskatter och sociala avgifter, säger Lennart. 

Allt det här är redan högt eftertraktat hos kunderna. Företag som inte är beredda att jobba med social hållbarhet kommer att sållas bort, menar Lennart. Veidekkes strategi bygger på att vara tydliga i kravställandet vid upphandlingar och i allt större utsträckning använda sig av prekvalificering som metod.

– Vi kommer även att utbilda våra medarbetare kring krav, regelverk och värderingar. När det gäller social hållbarhet ska Veidekke ta en ledarroll för att driva branschen i rätt riktning. Då får vi medarbetare som går hem varje dag och känner sig stolta samtidigt som vi skapar uthållighet och attraktionskraft, säger Lennart.

lmxpyliijc1suvbgnw9e.jpg
Lennart Weiss är Kommersiell direktör på Veidekke

Värderingar styr arbetet

Ett av Veidekkes mål är att ligga i framkant när det kommer till sund byggbransch. Vägen dit ska ledas av den värderingsstyrda kulturen som genomsyrar företaget. Hur implementeras den praktiskt i vardagen? 

– Vi vill göra rätt för oss. Allt startar med värderingar, som styr attityder, som i sin tur styr beteenden. För att komma dit behöver värderingarna vara levande i vardagen.

Ett tydligt exempel är i projektuppstarten där projektets medarbetare brukar samlas för att diskutera värderingarna.

– Det kan gå till på det sättet att var och en får ställa sig frågan ”vad innebär det att vara exempelvis redelig i just det här projektet?” och ”är det vi gör just nu i linje med att vara redelig?”. På det sättet kan vi arbeta förebyggande och säkerställa att värdegrunden blir levande, menar han.

 20191211-_DSC5787.jpg

Hjärna och hjärta i symbios

Lennarts drivkraft är att Veidekke ska ta en ledande roll i att forma framtidens byggbransch. En bransch som kännetecknas av tydliga ramar, ärlighet och stolthet.

– Jag tror vi når dit. För mig är Veidekke både hjärta och hjärna. Hjärnan står för medvetna val, välfungerande processer och kollektiv intelligens. Hjärtat symboliserar engagemang, glädje, passion och värderingar, avslutar Lennart. 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

 

Vill du bli en av oss?

Läs mer och se lediga jobb