Så ska Veidekke ta täten för hållbarhet

Så ska Veidekke ta täten för hållbarhet

01.09.2021 - 12:12

Veidekke vill bidra till ett grönt skifte av byggbranschen och en bättre framtid för kommande generationer. Målet är att minska utsläppen av växthusgaser med 50% till 2030 och netto noll innan 2045. "En utmaning vi bara kan lyckas med genom engagerade medarbetare och goda samarbeten med kunder, leverantörer och partners" menar Catharina Bjerke, Direktør Bærekraft på Veidekke.

Miljö och hållbarhet har under de senaste åren blivit en självklar del av Veidekkes arbete. Frågan har gått från ett intresse bland enskilda medarbetare till att bli en del av Veidekkes långsiktiga strategi. Det är också en av samhällets stora megatrender utöver globalisering, digitalisering och urbanisering och det gäller inte bara att hänga med i svängarna – utan att ligga i framkant. Catharina Bjerke är ansvarig för den strategiska utvecklingen av Veidekkes hållbarhetsutveckling.

– Jag ser det som vår viktigaste fråga. Vi har gjort mycket bra saker redan men vi behöver göra mer för att driva förändring och nå våra mål. Eldsjälar kan inte dra hela lasset, säger Catharina.

Koncernens mål är att vara en ledande aktör för hållbarhet i branschen och att kraftigt reducera klimatutsläppen. Catharina menar att strategin för 2025 kommer att präglas av det som i Norge kallas bærekraft och att se möjligheter i hållbarhetsutvecklingen. Involvering är nyckeln som ska få med sig kunder, leverantörer och partners på resan.

– Vi måste involvera kunden på alla nivåer och ställa frågor om hur vi tillsammans kan minska klimatavtrycket så mycket som möjligt. Vi måste vara nyfikna och våga ställa frågor utan att veta svaren, säger Catharina.

Bærekraft är vägen till lönsamhet

För att klara målen och bidra till klimatomställningen måste mycket hända på kort tid. Därför har Veidekke anslutit sig till FN:s 17 hållbarhetsmål och baserat på sin väsentlighetsanalys prioriterat fem områden: god utbildning för alla, jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, bekämpa klimatförändringarna och fredliga och inkluderande samhällen.

– Vi gör det här för att kommande generationer ska få samma möjligheter som vi och bærekraft blir vägen till lönsamhet. Vi ser att allt fler kunder efterfrågar hållbarhet och det är en chans för oss att ta den positionen samtidigt som vi hjälper våra kunder i deras utmaningar, säger Catharina.

Fossilfria byggarbetsplatser, hållbara materialval, cirkuläritet och återbruk är bara några exempel på redan pågående satsningar. Från och med 2021 har koncernen även brutit ned klimatmålen på varje affärsområde för att de enkelt ska kunna följas upp med konkreta åtgärder.

– Där behöver vi räkna in att vi ska vara klimatneutrala till 2045, påpekar Catharina som menar att det finns mycket att göra på kort sikt, men även längre fram.

Innovation och mångfald

För att hitta framtidens lösningar ska vi se över hela kedjan och jobba tätt tillsammans med innovation. Utvecklingen kommer att gå snabbt. För bara ett år sedan talades det om 2030, nu har horisonten kommit närmare. Vi och våra kunder pratar om vad som sker inom loppet av ett par år. Hållbarhet blir en hygienfaktor på samma sätt som vi måste undvika skador och bara arbeta med kunder och leverantörer som bidrar till ett seriöst arbetsliv.

Etik, säkerhet och hållbarhet står i fokus och vi kommer inte att jobba med de som inte har samma mål som vi, tror Catharina.

– Vi ska öka våra chanser att lyckas genom mångfald. Vi pratar både om kompetens men också betydelsen av att skapa en naturlig och nyanserad meningsutväxling som leder till nya idéer. Det kommer att göra skillnad, avslutar Catharina.
 

Catharina Bjerke.jpg

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete
 

Vill du bli en av oss?

Läs mer och se lediga jobb