Det är bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite

Det är bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite

06.09.2021 - 10:30

Psykiska sjukdomar och problem är mycket vanliga. 30-50 procent av befolkningen kommer någon gång i livet att drabbas av psykiska problem i någon form. Samtidigt är psykisk ohälsa fortfarande ett stigmatiserade, tabu- och skambelagt tema för många. "Psykisk hälsa är för många ett svårt tema att prata om. Det vill vi på Veidekke ändra på. Genom att sätta fokus på vår psykiska hälsa, kan vi alla bli bättre på att ta hand om varandra. Vi vill skapa en trygg arbetsplats där alla kan vara sig själv, bry sig om varandra och inte minst se varandra.", menar Veidekkes koncernchef Jimmy Bengtsson.

Vikten av en inkluderande arbetsplats

Vi tillbringar en stor del av våra liv på jobbet, och hur vi har det på arbetsplatsen är därför centralt för vår psykiska hälsa. Hur vi trivs på jobbet och hur vi mår på fritiden går ofta hand i hand. Lars Erik Bartnes är HMS*-direktör på Veidekke:

– En inkluderande och generös arbetsmiljö kan göra det enklare att dela tankar med andra samt att ge och få stöd. Därför vill vi sänka tröskeln, både för att prata om problem och att be om hjälp. Ta problem på allvar, skapa trygghet och högt i tak. Det stärker vår psykiska hälsa.

Psykisk hälsa som tema på Veidekkes HMS-vecka

Den årliga HMS-veckan är Veidekkes största interna arrangemang. Den går ut på att alla som jobbar i och för Veidekke ska under en vecka ha ett extraordinärt fokus på hälsa, arbetsmiljö och säkerhet för att öka hela koncernens säkerhetsmedvetande.

Under tidigare HMS-veckor har vi haft säkerhet som huvudtema. I år vill vi belysa hälso- och arbetsmiljödelen av HMS-begreppet. Veidekke uppmärksammade Världsdagen för psykisk hälsa 2020. Nu fortsätter vi genom att göra detta till temat för årets HMS-vecka med målet att öka öppenheten kring psykisk hälsa på våra arbetsplatser. Under årets HMS-vecka, som gick av stapeln måndag 6:e september, kommer alla medarbetare på Veidekkes arbetsplatser gå igenom ett gemensamt program som består av bland annat reflektionsövningar och en film där flera medarbetare delar personliga historier relatert til psykisk hälsa.

Vi måste sänka tröskeln, både för att prata om problem och att be om hjälp. Det skapar en kultur där vi bryr oss om varandra och säger nej när vi upptäcker något som kan sätta liv och hälsa i fara.

 

*HMS står för Hälsa, arbetsMiljö och Säkerhet.