Säkerhetsutbildning för samarbetspartners till Veidekke

I Veidekke arbetar vi med ständiga förbättringar av hälsa, miljö och säkerhet för alla i våra projekt. Ledningen för Veidekke Entreprenad har beslutat att absolut alla som arbetar på våra byggarbetsplatser skall genomföra en obligatorisk säkerhetsutbildning.

På den här sidan finns länkar till registrering och utbildningsmoduler.

Obligatorisk säkerhetsutbildning

Registrering och inloggning (trainingportal)

Bruksanvisning

Användarmanual för registrering och inloggning till obligatorisk säkerhetsutbildning

 

I Veidekke Entreprenads skadestatistik är underentreprenörer (partners) överrepresenterade. Vi vill därför öka kompetensen inom HMS hälsa, miljö och säkerhet, för alla som jobbar i och för Veidekke.

Den obligatoriska säkerhetsutbildningen i Veidekke har två delar. Den första delen (modul 1) finns tillgänglig på nätet och måste slutföras innan personalen anländer till Veidekkes bygg- och anläggsarbetsplatser. Den andra delen är projektspecifik utbildning (modul 2) och genomförs vid eller efter ankomsten till projektet.

Varför obligatorisk säkerhetsutbildning i Veidekke?

Vill du prata med oss om detta?

Louise Åhlmans

HR-specialist , Göteborg

T: +46 70 270 42 78

louise.ahlmans@veidekke.se