Hållbarhet & socialt ansvar

Hållbarhet & socialt ansvar

Veidekke arbetar aktivt och dagligen med social hållbarhet och vill alltid sträcka det lite längre. Vi har beslutat att använda Global Reporting Initiative (GRI) som ramverk för vår rapportering av ansvarsfullt företagande. Veidekke har använt GRI som grund för alla sociala ansvar rapporter sedan de första rapporterna 2005.

Global Reporting Initiative är en nätverksbaserad organisation och ledande i företagens rapportering av samhällsansvar. Veidekke har arbetat med version 3.0 av standarden - vilket också är utgångspunkten för årets Corporate Social Responsibility (CSR)-rapport.

ISO 26000 är också en standard som Veidekke följer. Denna internationella standard för socialt ansvarstagande visar hur organisationer, företag och allmänhet kan agera med social hållbarhet i linje med samhällets krav. Veidekke följer upp alla delar av ISO 26000 i vårt arbete med socialt ansvar.

Helena Karlsson

HR-chef Veidekke Sverige