Värderingar

Innan vi bygger åt andra, har vi först byggt ett hus åt oss själva. Här finns varken trä eller betong, men det hjälper oss att skapa projekt som gör både våra uppdragsgivare och samarbetspartners nöjda. Vi kallar det Veidekkehuset.

Veidekkehuset

Veidekkehuset beskriver hur vi ser på oss själva, hur vi vill agera och vad som är syftet med vår verksamhet.

Grunden är stadigt gjuten med våra värderingar. Pelarna belyser vårt fokus på att involvera människor för att bära upp verksamheten. Och taket ringar in syftet med vår verksamhet – att skapa bestående värden tillsammans med de som berörs.

Vi väljer att behålla Veidekkehusets begrepp och värdeord på norska eftersom vårt ursprung är en så central del av vårt DNA och vår identitet.

Veidekkes värderingar

Profesjonell: Vårt sätt att agera. Vi behandlar alla med respekt, är väl förberedda och ser till att vi har rätt kompetens för uppgiften. Vi är inriktade på att göra rätt saker och att göra saker på rätt sätt.

Redelig: Vi tummar inte på våra värderingar eller de ramar som lagar, regler och etiska riktlinjer anger.

Entusiastisk: Vi är engagerade i det vi gör och söker värdeskapande lösningar för alla inblandade parter. Vi tror att goda lösningar skapas när våra anställda och partners har ”gøy på jobbet”.

Grensesprengende: Vi är nyfikna och öppna för att utmana invanda tankesätt. Vi uppmanar våra medarbetare tänka annorlunda och söka nya sätt att lösa problem och utföra våra uppgifter.

 

 

Rapportera överträdelser – Visselblåsarkanal

Vi vill leva som vi lär. Om du har upptäckt klandervärda förhållanden inom Veidekke kan du rapportera det. Vi garanterar att det du säger kommer att hanteras som konfidentiell information, och att du förblir anonym om så önskas.

Rapportera överträdelse