Värderingar

Alla i vår bransch har betong, spik, armeringsjärn, maskiner och datorer. Men det är bara Veidekke som har Veidekkes människor, kultur och värderingar. Det här manifesteras i Veidekke-huset, som inte bara är en symbol för vår företagskultur. Det är också en kompass som hjälper oss att hålla kursen i vårt dagliga arbete.

Veidekkehuset

I huset finns verktygen som hjälper oss att skapa största möjliga kundnytta. Här finns vår vision, om värdeskapande samspel, där vi vill att det vi bygger, producerar och utvecklar ska vara till glädje och nytta för dem som ska bruka det.

Här finns också människorna (pelarna), inte bara på Veidekke. Våra i särklass viktigaste resurser. Utan en väl fungerande samverkan mellan kunder, medarbetare, ledning och leverantörer kan vi inte uppnå vår vision – värdeskapande samspel.

Grunden är stadigt gjuten av våra värderingar, som styr vårt beteende i alla relationer. De står på norska, eftersom det är vårt norska DNA och gemensamma för hela koncernen. Men också för att alla orden inte har exakta synonymer på svenska.

Profesjonell: Vårt sätt att agera. Vi behandlar alla med respekt, är alltid väl förberedd och ser till att jag har rätt kompetens för uppgiften. Anstränger mig för att ge dem jag arbetar med rätt förutsättningar.

Redelig: Ett handslag gäller, vi tummar aldrig på de ramar som lagar, regler och etiska riktlinjer anger.

Entusiastisk: Vi är engagerade i det vi gör och söker aktivt vinstgivande lösningar för alla inblandade.

Grensesprengende: Vi är nyfikna och utmanar. Vi vågar vara oss själva genom att vara nyskapande i vårt sätt att tänka och agera. Tänka utanför lådan och hitta kreativa lösningar. Hitta ny möjligheter hela tiden.

Veidekkehuset beskriver hur vi är som personer, vad vi står för, hur vi jobbar och hur vi ställer oss till frågor om etik och moral.

Tillsammans med våra värdeord som grund, så skapar vi ett värdeskapande samspel. Vi förbättrar, tänker nytt och stort. Skapar och utvecklar. Hittar kreativa lösningar som gynnar alla. Det är så vi bygger ett nyttigt och eftersträvansvärt samhälle, tillsammans.