Chalmers Samhällsbyggnad, Göteborg

Tidsram
Februari 2016 - augusti 2017
Omfattning

30 000 kvm lokalyta

Adress
Sven Hultins Gata nr 6
Byggherre
Akademiska Hus AB
Arkitekt/konsult
White Arkitekter
Kontraktsform
Utförandeentreprenad i samverkan
Visa på karta

Samverkan och integration präglar de nya lokalerna för lärande och forskning inom Chalmers Samhällsbyggnad och ge en unik möjlighet till fysiska möten mellan forskare, studenter och näringsliv.

Veidekkes del av projektet omfattade ombyggnad av ca 30 000 kvm lokalyta. Entreprenadformen är utförandeentreprenad i samverkan.

Veidekke bidrog till projektet med en bred och samlad kompetens av samverkansentreprenader. Våra samverkansentreprenader bygger på involvering som handlar om att skapa ett samspel som utnyttjar allas kompetens. På det sättet skapas förutsättningar för lärande och kontinuerlig utveckling samt ökad lönsamhet för alla.

Det är alltså samverkan och integration som ska prägla framtidens lärande och forskning inom Chalmers Samhällsbyggnad, där institutionerna Arkitektur och Bygg & Miljö ingår. Som ett led i att uppnå den visionen skedde en omfattande ombyggnad som ska bidra till fler kreativa och stimulerande pedagogiska miljöer med hållbar utveckling i fokus. De nya lokalerna ska också ge en unik möjlighet till fysiska möten mellan forskare, studenter och näringsliv genom att stråk och mötesplatser skapats genom hela kvarteret, från Arkitekturhuset i norr till Johanneberg Science Park i söder. Totalt investerade Akademiska Hus på uppdrag av Chalmersfastigheter AB cirka 360 miljoner kronor i projektet.

Ombyggnaden är ritad av White Arkitekter. Ambitionen var att uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver, vilket var en teknisk utmaning i en gammal byggnad.

Illustration: White Arkitekter

Vill du diskutera ett projekt?

Mattias Bylerius

Regionchef, Region Bygg Väst , Göteborg

T: +46 76 126 40 26

mattias.bylerius@veidekke.se