Överföringsledningar åt Borås Energi

Tidsram
April 2016 - sommaren 2018
Omfattning

400 milj SEK

Adress
Sobacken avfallsanläggning
Byggherre
Borås Energi och Miljö
Arkitekt/konsult
Kontraktsform
Totalentreprenad
Visa på karta

Överföringsledningar till nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk.

Veidekke har fått i uppdrag av Borås Energi att bygga överföringsledningar till nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med en ordersumma på cirka 400 MSEK.

Projektet Energi- och Miljöcenter TM (EMC) omfattar ett nytt kraftvärmeverk, avloppsreningsverk samt tillbyggnad och anpassning av befintligt biogasanläggning. Anläggningarna ska byggas i anslutning till existerande avfallsanläggning som ligger på området Sobacken, cirka 7 km söder om Borås stad. I projektet ingår även markarbeten, överföringsledningar för avloppsvatten, dricksvatten och fjärrvärme.

Det är med stor tillfredsställelse att vi får genomföra detta tillsammans med Veidekke som är en kompetent part som sätter miljö, relationer och ekonomi i främsta rummet
Gunnar Peters, vd Borås Energi.

Projektering påbörjas omgående och projektet beräknas vara klart sommaren 2018. Veidekke är just nu i slutfasen av den förberedande markentreprenaden. Ett projekt på ca 100 Mkr med en losshållning av 650 000 m3 berg på en 20 hektar stor yta.

Vill du diskutera ett projekt?

Peter Svenningsson

Regionchef, Region Anläggning SydVäst , Falkenbergsgatan 3, 400 22 Göteborg

T: +46 76 126 40 19

peter.svenningsson@veidekke.se