Överföringsledningar åt Borås Energi

Tidsram
April 2016 - juni 2019
Omfattning

750 milj SEK

Adress
Sobacken avfallsanläggning
Byggherre
Borås Energi och Miljö
Arkitekt/konsult
Kontraktsform
Totalentreprenad i samverkan
Visa på karta

Överföringsledningar till nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk.

Borås Energi och Miljö upphandlade Veidekke Entreprenad i en samverkansentreprenad för att bygga Överföringsledningar till nytt Energi- och miljöcentrum vid Sobacken ca 7 km söder om Borås.

Projektet var en totalentreprenad i samverkan där kontrakt skrevs våren 2016. Veidekke tog över projektering som påbörjades av BEM och även ansvarat för framtagande av färdiga handlingar samt slutdokumentation och relationshandlingar.

Projektet innefattar bland annat:

  • Pumpstation i betong för Borås Stads avlopp som är norra Europas största i sitt slag, vattentät konstruktion (Ca 140 Mkr av totalaentreprenadsumman)
  • Fjärrvärmeledningar dim 700 mm från Sobacken-Ryaverket ca 10 km.
  • Tryckavlopp PE dim 1000 mm från Sobacken-Gässlösa ca 5 km
  • Vattenledning dim 400 mm ca 7 km, med krav på renlighet
  • Opto och högspänningsledningar ca 6 km
  • Ledningar på Site, totalt ca 15 olika medier som gas, tryckluft m.m.

Förutom detta så har vi byggt Minikraftverk samt omfattande omläggning och nyläggning av VA-ledningar vid arbeten inne i centrala Borås. Ett flertal rörtryckningar och styrda borrningar har utförts för att passera väg- och järnväg.

En stor del i Veidekkes entreprenad och ansvar var de komplicerade tekniska installationerna samt driftsättning av pumpstation och minikraftverk då detta ingår i samhällsviktiga funktioner.

Arbetet har varit utmanande med mycket tillståndshantering i miljöfrågor, geotekniska utmaningar, korsning av vattendrag, sjöledningar i Ramnasjön samt korsning av mängder av befintliga kablar- och VA-ledningar.

Mycket god samverkan med kund har gjort att arbetet kunnat utföras på bästa sätt och samtliga deltider har upprätthållits.