S:t Eriks ögonsjukhus, Stockholm

Tidsram
Juni 2016 - sommar 2020
Omfattning

1 mdr SEK

Adress
Hagastaden, Stockholm
Byggherre
Vitartes
Arkitekt/konsult
Kontraktsform
Totalentreprenad i samverkan
Visa på karta

Vitartes har gett Veidekke och Arcona i uppdrag att bygga ett nytt ögonsjukhus i Hagastaden i Stockholm.

Ett avtal har tecknas med Vitartes om att uppföra en nybyggnad om ca 42.000 kvadratmeter inom kvarteren Stockholm Patienten 1 och Solna Princeton 1. Projektet kommer att genomföras som en totalentreprenad i samverkan, där den första av två etapper nu avropats. Den totala kontraktssumman uppgår till cirka 1 miljard kronor varav första etappen utgör cirka 320 miljoner kronor. Samarbetet i projekteringen har redan påbörjats och projektet i sin helhet ska vara helt färdigställt sommaren 2020.

Stockholms läns landsting är största hyresgäst i byggnaden, där S:t Eriks ögonsjukhus (STE) kommer att bedriva verksamhet. Det kommer även att finnas externa verksamheter med koppling till STE som förhyr lokaler. Genom att samla och samverka med andra aktörer inom ögonområdet, kommer STE att kunna ge ett bättre patientomhändertagande och en effektivare vård. I dom nya sjukhuslokalerna skapas förutsättningar för ett komplett utbud av modern ögonsjukvård, högkvalitativ forskning och utbildning.

Projektet byggs i direkt anslutning till för Nya Karolinska sjukhuset och delvis ovanpå befintlig tunnelrör för E4:an. I området pågår även ett flertal andra projekt som en del av utbyggnaden av Hagastaden. Det sammantaget ställer stora krav på framdriften och logistiken kring arbetsplatsen, där man kommer att använda Arconas logistiksystem, CSL, med separat logistikterminal, samordnade leveranser och inbärningshjälp.

Projektet kommer att modelleras upp i en 3D-modell för VDC (Virtual Design and Construction). Ett arbetssätt som integrerar virtuella modeller och underlättar för involvering mellan olika discipliner i projektering och produktion för att skapa korta och effektiva beslutsvägar. Veidekke är idag världsledande i arbetet med VDC.

Byggnaderna kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad nivå guld.

Vitartes är ett bolag som till lika delar ägs av Hemsö och SveaNor.

Vill du diskutera ett projekt?

Jonas Petersson

Regionchef, Region Bygg Stockholm , Solna

T: +46 768 32 91 40

jonas.petersson@veidekke.se