Ramavtal Samverkan – Lidingö Stad

Tidsram
April 2014 - april 2017 med möjlighet att förlänga med 1 år
Omfattning

ca 200 MSEK

Adress
Lidingö
Byggherre
Lidingö Stad
Arkitekt/konsult
Kontraktsform
Totalentreprenad i samverkan
Visa på karta

I samverkansform med Lidingö Stad genomförde Veidekke ny-, om- och tillbyggnader av ett antal fastigheter. Mestadels förskolor, skolor och äldreboenden.

Utvärderingskriterium har varit en kombination av pris, arbetssätt och kunnande inom BIM/VDC.

Den totala omsättningen från kontraktsstart till november 2016 omfattar ca 200 mkr.

Veidekke vann båda de två delområden som ingick i ramavtalet. Uppdragen avropas i takt med Lidingö Stads investeringsbeslut och avser Lidingö Stads större projekt under tre år, enligt förfrågan.

Projekten utförs med miljöbyggnad som krav.

Vill du diskutera ett projekt?

Jonas Petersson

Regionchef, Region Bygg Stockholm , Solna

T: +46 768 32 91 40

jonas.petersson@veidekke.se