Framtidens laboratorium, Huddinge

Tidsram
Juni 2016 - vintern 2018
Omfattning

215 milj SEK

Adress
Alfred Nobels Allé 8, Huddinge
Byggherre
Akademiska Hus
Arkitekt/konsult
Kontraktsform
Samverkansentreprenad
Visa på karta

Renovering och modernisering av delar av Campus Flemingsbergs huvudbyggnad.

Akademiska Hus upphandlade Veidekke, en samverkansentreprenad på ca 215 MSEK, för att genomföra renovering och modernisering av delar av Campus Flemingsbergs huvudbyggnad. Valet föll på Veidekke till stor del på grund av tidigare lyckade samarbetet och Veidekkes involverande arbetssätt.

Ombyggnationen resulterade i modernare laboratorie- och utbildningslokaler och omfattade cirka 12 300 kvadratmeter av byggnaden ANA8:s totala area om knappt 50 000 kvadratmeter. Förutom laboratorier, utbildningslaboratorium, kontor och mötesrum omfattade entreprenaden även ett fryshotell med tillhörande installation för flytande kväve samt en tillbyggnad i plan 7 för ett centralt placerat lunchrum.

Forskningsmiljöerna styrs av forskarnas gemensamma intressen, oavsett institutionstillhörighet. Labbet är därför temaindelat där forskarna drar fördel av den gemensamma tillgången av dyrbar laboratorieutrustning.

Vill du diskutera ett projekt?

Jonas Petersson

Regionchef, Region Bygg Stockholm , Solna

T: +46 768 32 91 40

jonas.petersson@veidekke.se