Framtidens laboratorium, Huddinge

Tidsram
Juni 2016 - vintern 2018
Omfattning

215 milj SEK

Adress
Alfred Nobels Allé 8, Huddinge
Byggherre
Akademiska Hus
Arkitekt/konsult
Kontraktsform
Samverkansentreprenad
Visa på karta

Renovering och modernisering av delar av Campus Flemingsbergs huvudbyggnad.

Akademiska Hus har upphandlat Veidekke, i en samverkansentreprenad på ca 215 MSEK, för att genomföra renovering och modernisering av delar av Campus Flemingsbergs huvudbyggnad. Valet föll på Veidekke till stor del på grund av tidigare lyckade samarbetet och Veidekkes involverande arbetssätt.

Ombyggnationen, som går under arbetsnamnet Framtidens laboratorium, ska ge modernare laboratorie- och utbildningslokaler och omfattar cirka 12 300 kvadratmeter av byggnaden ANA8:s totala area om knappt 50 000 kvadratmeter. Förutom laboratorier, utbildningslaboratorium, kontor och mötesrum omfattar entreprenaden även ett fryshotell med tillhörande installation för flytande kväve samt en tillbyggnad i plan 7 för ett centralt placerat lunchrum.

Forskningsmiljöerna styrs av forskarnas gemensamma intressen, oavsett institutionstillhörighet. Labbet kommer därför att vara temaindelat där forskarna drar fördel av den gemensamma tillgången av dyrbar laboratorieutrustning.

Att vara med och bygga framtidens laboratorium och med det ge möjligheter för forskare att interagera och dela kunskap på ett nytt sätt känns väldigt bra
- Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm.

Projektet, som är en generalentreprenad i samverkan, påbörjas i juni 2016. Inflyttningen kommer att ske successivt och vara helt klar under vintern 2018.

Vill du diskutera ett projekt?

Per Wall

Regionchef, Region Bygg Kommersiellt Mälardalen , Solna

T: +46 733 55 06 03

per.wall@veidekke.se