Älvporten, Göteborg

Tidsram
Augusti 2016 - våren 2018
Omfattning

110 milj SEK

Adress
Lilla Bommen 1-2 / Hamntorget 1
Byggherre
Vasakronan
Arkitekt/konsult
Kontraktsform
Samverkansentreprenad
Visa på karta

Modernisering av en av Göteborgs mest attraktiva kontorsbyggnader, i folkmun kallad ”Läppstiftet”.

Projektet bestod av en stoppstandarsdel och senare hyresgästanpassningar. I stoppstandarden rivdes alla installationer och alla invändiga väggar/ytskikt samt nya installationer installerades. Genom att ett antal bjälklag/broar byggdes mellan de två befintliga ”skeppen” i huset skapades det 10 500 m2 stor kontorsyta. En utbyggnad med nytt fasadparti byggdes mot Lilla Bommen. De ombyggda delarna, som fått namnet Älvporten, genomsyras av hög standard, flexibilitet och fått miljöklass Guld inom LEED. Läppstiftet är Göteborgs första LEED-klassade byggnad på guldnivå för befintliga byggnader.

Projektet var en totalentreprenad i samverkan. Kontorslokalerna var inflyttningsklara våren 2018.

All ICE/VDC-projektering skedde på plats i befintliga lokaler. Allt för att ha närhet till huset och att produktionspersonalen fanns på plats. Underentreprenörer som rivning och installationer upphandlades enligt samverkansmodellen.

Vill du diskutera ett projekt?

Mattias Bylerius

Regionchef, Region Bygg Väst , Göteborg

T: +46 76 126 40 26

mattias.bylerius@veidekke.se