Ramavtal Samverkan – Solna Stad

Tidsram
Oktober 2016 - oktober 2018 med möjlighet till förlängning om 2 år (1+1 år)
Omfattning

Projekt i storleksordningen 5-30 MSEK

Adress
Solna
Byggherre
Solna Stad
Arkitekt/konsult
Kontraktsform
Totalentreprenad i samverkan
Visa på karta

Veidekke vann ramavtalsupphandling med Solna Stad. Ramavtalets avrop utfördes i en samverkansmodell, varvid Solna Stad och Veidekke gemensamt genomfört projekt i ett öppet samarbete. Omfattningen av projekten var i storleksordningen 5-30 mkr.

Gemensamt för samtliga avrop är att de utförts med iakttagande av en fasindelning med projektering (förstudie och framtagande av systemhandlingar – fas 1) å ena sidan och detaljprojektering och utförande (fas 2) å den andra sidan som beskrevs i detta Ramavtal.

Genomförandet har liknat de avtal som Veidekke innehar med Lidingö Stad och Värmdö Kommun. Vi ser fördelar att arbeta långsiktigt med kunderna, där vi lär känna organisationerna och kan jobba med ständiga förbättringar. Det gagnar alla parter.

Vill du diskutera ett projekt?

Jonas Petersson

Regionchef, Region Bygg Stockholm , Solna

T: +46 768 32 91 40

jonas.petersson@veidekke.se