Ramavtal Samverkan – Solna Stad

Tidsram
Oktober 2016 - oktober 2018 med möjlighet till förlängning om 2 år (1+1 år)
Omfattning

Projekt i storleksordningen 5-30 MSEK

Adress
Solna
Byggherre
Solna Stad
Arkitekt/konsult
Kontraktsform
Totalentreprenad i samverkan
Visa på karta

Veidekke vann ramavtalsupphandling med Solna Stad. Ramavtalets avrop utförs i en samverkansmodell, varvid Solna Stad och Veidekke gemensamt genomför projekt i ett öppet samarbete. Omfattningen av projekten är i storleksordningen 5-30 mkr.

Gemensamt för samtliga avrop är att de kommer att göras med iakttagande av en fasindelning med projektering (förstudie och framtagande av systemhandlingar – fas 1) å ena sidan och detaljprojektering och utförande (fas 2) å den andra sidan som beskrivs i detta Ramavtal. Ramavtalet gäller 2 år med möjlighet till förlängning om 2 år (1+1 år).

Genomförandet liknar mycket de avtal som Veidekke innehar med Lidingö Stad och Värmdö Kommun. Vi ser fördelar att arbeta långsiktigt med kunderna, där vi lär känna organisationerna och kan jobba med ständiga förbättringar. Det gagnar alla parter.

Vill du diskutera ett projekt?

Per Wall

Regionchef, Region Bygg Kommersiellt Mälardalen , Solna

T: +46 733 55 06 03

per.wall@veidekke.se