Sörredsmotet, Göteborg

Tidsram
Mars 2017 - september 2019
Omfattning

330 milj SEK

Adress
Sörredskorsningen, Hisingen
Byggherre
Trafikverket
Arkitekt/konsult
Kontraktsform
Totalentreprenad
Visa på karta

Sörredsmotet är en totalentreprenad där Veidekke ansvarat för projektering och framtagande av bygghandlingar. Beställare är Trafikverket och projektet utfördes i Trafikverketsmodell för utökad samverkan.

Entreprenaden omfattar ombyggnad av Sörredskorsningen till planskild trafikplats samt förändringarpå väg 155 och omkringliggande lokalvägnät. Sörredsvägen har placerats på bro över väg155 och Volvospåret samt förlängts söderut. Väg 155 breddades och förlades till största delen i nysträckning söder om befintligt läge. Nya hållplatslägen uppfördes på Sörredsvägen och Väg 155 för att ökad tillgängligheten. Geotekniken i området är utmanande och har krävt stort fokus på stabilitet- och förstärkningsåtgärder.

Entreprenaden har för vägbyggnation innefattat schakt, losshållning, fyll, bankpålning, omfattande förstärkningsarbeten i form av KC-pelare. För broar har stödpålning av stål- och betongpålar utförts innan arbetena med form, armering och gjutning genomförts. Omläggning av ledningar (dag, spill och vatten, gas, opto, fjärrvärme) har utförts i en miljö med mycket befintliga ledningar som har fått skyddas under schakt- och fyllarbetena. I projektet har det även ingått; trafikljusanläggning, belysningsanläggning, väg- och broräcken, omfattande beläggningsarbeten, linjemålning, planteringsarbeten, stödmurar, gabionmurar, busshållplatser och trappor.

Vill du diskutera ett projekt?

Peter Svenningsson

Regionchef, Region Anläggning SydVäst , Falkenbergsgatan 3, 400 22 Göteborg

T: +46 76 126 40 19

peter.svenningsson@veidekke.se