Lidingö stadshus, Stockholm

Tidsram
April 2017 - sommaren 2019
Omfattning

Ombyggnation av 15 000 kvm

Adress
Stockholmsvägen 50, Lidingö
Byggherre
Lidingö Stad
Arkitekt/konsult
Kontraktsform
Totalentreprenad i samverkan
Visa på karta

Veidekke fick 2016 i uppdrag av Lidingö stad att bygga om Lidingö Stadshus. Ombyggnationen är Veidekkes sjunde ramavtalsprojekt i samverkan med Lidingö stad.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2015 att Stadshuset ska genomgå en teknisk upprustning, anpassas efter framtida behov och samtidigt öka effektiviteten i huset.

Under knappt tre år yteffektiviserades och byggdes 15 000 kvadratmeter om och anpassades till framtidens behov, dessutom med kvarsittande hyresgäst. I Veidekkes uppdrag ingick bland annat att projektera bygghandlingar och genomföra byggprojektet i samverkan.

Veidekkes dotterbolag Veitech har stått för samtliga tekniska installationer. Projektets komplexitet har ställt stora krav på beställarens involvering och samverkan samt lyhördhet av samtliga projektmedlemmar.

Nya Lidingö Stadshus
Nya Lidingö Stadshus

Vill du diskutera ett projekt?

Jonas Petersson

Regionchef, Region Bygg Stockholm , Solna

T: +46 768 32 91 40

jonas.petersson@veidekke.se