Lidingö stadshus, Stockholm

Tidsram
April 2017 - sommaren 2019
Omfattning

Ombyggnation av 15 000 kvm

Adress
Stockholmsvägen 50, Lidingö
Byggherre
Lidingö Stad
Arkitekt/konsult
Kontraktsform
Totalentreprenad i samverkan
Visa på karta

Veidekke har fått i uppdrag av Lidingö stad att bygga om Lidingö Stadshus. Ombyggnationen är Veidekkes sjunde projekt i samverkan med Lidingö stad och är del inom det inneliggande ramavtalet.

Projektet har startat och arbetet beräknas pågå till sommaren 2019. I Veidekkes uppdrag ingår bland annat att projektera bygghandlingar och genomföra byggprojektet i samverkan. Ca 15 000 kvm kommer byggas om.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2015 att Stadshuset ska genomgå en teknisk upprustning, anpassas efter framtida behov och samtidigt öka effektiviteten i huset. Stadsledningskontoret har därefter arbetat med fördjupade behovsanalyser, kalkyler.

Veitech, ett av Veidekkes dotterbolag, kommer att stå för samtliga tekniska installationer.

Vill du diskutera ett projekt?

Per Wall

Regionchef, Region Bygg Kommersiellt Mälardalen , Solna

T: +46 733 55 06 03

per.wall@veidekke.se