Lindbackens skola, Uppsala

Tidsram
Maj 2017 - augusti 2018
Omfattning

130 MSEK

Adress
Hagtorpsvägen/Skogstorpsvägen, Uppsala
Byggherre
Skolfastigheter Uppsala kommun
Arkitekt/konsult
Kontraktsform
Samverkansentreprenad
Visa på karta
Bild: Tengbom

Veidekke har bygget en skola i Lindbacken, en ny stadsdel i Uppsala, på uppdrag av Skolfastigheter Uppsala kommun. Skolan rymmer 600 elever från förskoleklass till sjätte klass. Veidekke har sedan tidigare tilldelats ett ramavtal från Skolfastigheter på om- och tillbyggnader av skolor och förskolor.

Skolfastigheter har högt ställda krav på skolbyggnadens miljöprestanda. Lindbackens skola byggdes för att uppnå kraven för miljöbyggnad silver från Swedish Green Building Council, SGBC.

Det innebär att eleverna får ett sunt inomhusklimat med bra ventilation, att sunda byggmaterial används och att skolan får låg energianvändning

-Veidekke har en långsiktig satsning på bostadsbyggande i Uppsala och därför är det extra roligt att även få vara med och bidra till samhällsutvecklingen i stort. Detta projekt krävde tätt samarbete med beställaren och även underentreprenörer på grund av snäv byggtid, vilket också är i linje med vårt involverande arbetssätt, säger Anthony Norén avdelningschef för Uppsala i Veidekke.

Skolan byggdes i en utförandeentreprenad där fokus låg på en öppen och nära dialog mellan alla inblandade.

Skolan är indelad i fyra byggnadsdelar med olika antal våningar, det vill säga med olika höjd, för att anpassas till den intilliggande bostadsbebyggelsen. De olika delarna kommer att anpassas för den verksamhet som ska bedrivas där, med större och mindre undervisningsrum, specialsalar samt lärararbetsrum. Arkitekturen fokuserar på såväl lekfullhet som tillgänglighet, med tydligt markerade entréer i olika former.

Vill du diskutera ett projekt?

Anthony Norén

Regionchef, Region Bygg Uppsala , Uppsala

T: +46 70 764 67 00

anthony.noren@veidekke.se