Sergelhuset, Stockholm

Tidsram
2017 - 2020
Omfattning

500 MSEK

17 400 kvm

Adress
Sergels torg, Stockholm
Byggherre
Vasakronan
Arkitekt/konsult
Marge Arkitekter
Kontraktsform
Totalentreprenad/Involveringsentrepenad
Visa på karta

Mitt i city har bankpalatset från 1960-talet förvandlats till Sergelhuset, som består av tre huskroppar med perfekt läge och tydligt miljötänkande. Det komplexa projektet genomfördes i nära samarbete med Vasakronan och flera andra entreprenörer.

Detta är en av Stockholms mest centralt belägna fastigheter och representerar en del av 1960-talets omdaning av cityområdet. Veidekke deltog i om- och tillbyggnadsprojektet på ca 80 000 m2 tillsammans med flera andra entreprenörer. Vårt ansvarsområde gällde det så kallade S-huset, från plan 7 till våning 15, inklusive tre helt nya plan och 17 400 m2 kontorsanpassning. Totalentreprenaden omfattade projektering, rivning och utförande av mark-, byggnads- och installationsarbeten.

Ett så stort och komplext projekt, med flera aktörer, är givetvis alltid en utmaning. Entreprenörerna har alla olika kontrakt och förutsättningar som ska synkas och många människor är involverade. Vasakronan överlät en stor del av samordningen på entreprenörerna, men hade självklart avgörandet om det uppstod delade meningar om ansvarsfördelningen.

– Samarbetet med Veidekke fungerade väldigt bra. Detta var en involveringsentreprenad (samverkansentreprenad) och tanken är att beställaren samverkar med entreprenören för projektets bästa. Veidekke hade en viktig roll med att skapa en dialog med alla parter, vilket de gjorde på ett mycket bra sätt, säger Camilo Bossi, projektchef på Vasakronan.

Men hur lyckas man med samarbetet i ett så komplext projekt som pågår i flera år?

– Det handlar om att skapa förståelse för varandras situation, lita på varandra och vara transparent, menar Jon Rönnerblad, tf arbetschef på Veidekke. Dessutom måste man ha roligt ihop, utan att professionaliteten glöms bort. Ibland uppstår misstroende mellan entreprenörer, men det var vi förskonade från här. Det var ett stort, häftigt projekt och en spännande resa. Utmaningar fanns naturligtvis och vi fick kämpa ibland, men samarbetet med Vasakronan kändes extremt bra. De gjorde ett fantastiskt jobb med samverkan mellan oss entreprenörer.

Projektets längd innebar att några medarbetare kom och gick under resans gång. Men enligt Camilo Bossi sköttes det på ett bra sätt.

– Lagandan behölls ändå alltid och alla gjorde sitt yttersta för projektets bästa i alla lägen.

Ett starkt fokus låg på miljö och hållbarhet. Stommen i huset behölls och återanvändes. Stenfasaden från 1960-talet plockades ner, tvättades och sattes upp igen. En rad åtgärder gjordes för att uppnå miljöcertifieringen LEED Platinum, exempelvis byggvarubedömning vid materialval, smarta energival och användandet av regnvatten för spolning av toaletter. Detta bidrog till utmärkelsen Årets LEED-byggnad vid Sweden Green Building Awards 2020.

Vill du diskutera ett projekt?

Jonas Petersson

Regionchef, Region Bygg Stockholm , Solna

T: +46 768 32 91 40

jonas.petersson@veidekke.se